Ceconomy, korporacja do której należy Media Markt Saturn, w II kw. br. (III kw. finansowy) globalnie osiągnęła podobne przychody niż rok wcześniej (4,565 mld euro, -0,5 proc. r/r, ale +0,2 proc. po stałych kursach walut). Strata netto z kontynuowanych operacji zmniejszyła się ze 104 mln euro do 48 mln euro. Marża zysku brutto zmniejszyła się jednak o 1,6 pproc., do 18,7 proc. Wzrost sprzedaży online wyhamował do 1,7 proc. r/r, sięgając 13 proc. przychodów międzynarodowej korporacji.

Polski rynek: mniejsza sprzedaż i zysk

Obroty Ceconomy w regionie Europy Wschodniej, do którego należy polski rynek (oraz turecki), sięgnęły 300 mln euro. Wynik w europejskiej walucie jest niższy o 11,5 proc., jednak głównie ze względu na znaczny spadek wartości liry tureckiej. Po stałych kursach walut dołek był 2,5-procentowy.

"W Polsce negatywny trend sprzedaży z poprzednich kwartałów utrzymywał się w wyniku ostrej konkurencji" – stwierdza raport.

Wynik operacyjny regionu był ujemny (-3 mln euro).

"Większość spadku zysków jest wynikiem utrzymującego się negatywnego trendu sprzedaży, a zatem z gorszych warunków dla dostawców, a także ze zwiększonych kosztów osobowych w Polsce." – zauważano w sprawozdaniu Ceconomy. Z kolei spadek zysku w Turcji wynika głównie z wysokiej bazy porównawczej (efekt jednorazowy w ub.r.).

W końcu II kw. br. sieć Media Markt w Polsce obejmowała 90 sklepów, o 1 więcej niż pod koniec I kw. br.

Trwa restrukturyzacja

W Ceconomy wdrażana jest restrukturyzacja i program oszczędności, który ma ograniczyć wydatki o 110 – 130 mln euro rocznie. Zmiany obejmują m.in. redukcje miejsc pracy w centrali Media Markt Saturn.

W całym roku 2018/2019, który zakończy się 30 września, grupa spodziewa się niewielkiego wzrostu sprzedaży, oraz ograniczonego spadku zysku operacyjnego.