Firmy wydadzą w 2019 r. na cyfrową transformację (DX) prawie 1,2 bln dol., o blisko 18 proc. więcej niż w 2018 r. W ciągu najbliższych 4 lat będzie to suma 6 bln dol. – twierdzi IDC. 

„Transformacja cyfrowa szybko staje się największą siłą napędową inwestycji i projektów w przedsiębiorstwach” – przekonuje przedstawiciel firmy badawczej. – „Z naszych badań wynika, że ??firmy, które zainwestowały w nią w ciągu ostatnich 2-3 lat, już teraz czerpią korzyści z szybszego wzrostu przychodów i większych zysków w porównaniu z firmami opóźnionymi w inicjatywach i inwestycjach cyfryzacji".

 

Kto zainwestuje najwięcej

IDC prognozuje, że wszystkich sektorach nakłady na DX będą zwiększać o 15-20 proc. rocznie. Firmy finansowe pozostaną wśród liderów wzrostów (średnio o 20,4 proc. co roku do 2022 r.). 

W ujęciu kwotowym najwięcej – 221,6 mld dol. – zainwestują przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją dyskretną (gotowych rzeczy, składanych z różnych elementów) oraz procesową (jak surowce, żywność) – 124,5 mld dol. W obu przypadkach organizacje będą inwestować rozwiązania wspierające produkcję, jak automatyzacja procesów.

Kolejne branże na liście wydatków na cyfrową transformację to handel detaliczny, transport i usługi profesjonalne.

W każdym z sektorów są inne priorytety digitalizacji, od sprzedaży wielokanałowej w retailu, poprzez cyfryzację łańcucha dostaw w transporcie, po zarządzanie obiektami i transformację miejsca pracy w usługach profesjonalnych. Ten ostatni segment szybko zwiększając zakupy związane z DX (o ponad 21 proc. co roku) wyprzedzi transport.

Potrzebują automatyzacji

W 2019 r. wszystkie branże przeznaczą sporo środków zwłaszcza na autonomiczne, zautomatyzowane operacje (52 mld dol.), produkcję z pomocą robotów (45 mld dol.) i zarządzanie transportem (41 mld dol.). 

Inne znaczące pod względem nakładów przypadki użycia rozwiązań cyfrowych są również związane z automatyzacją: jest to samoczynna naprawa problemów czy błędów oraz inteligentne zarządzanie siecią energetyczną i elektryczną.

Inwestycje w sprzęt i usługi (głównie IT) będą stanowić ponad 75 proc. wszystkich wydatków na cyfrową transformację w 2019 r. Najszybciej rosnącymi kategoriami będą IaaS, oprogramowanie do tworzenia i wdrażania aplikacji oraz usługi biznesowe.