IDC informuje o mieszanych wynikach dla kontraktów na usługi zarządzane. W 2022 r. spadła liczba transakcji, jednak wzrosła ich średnia wartość. Na świecie podpisano ponad 1,7 tys. umów o łącznej wartości ponad 125 mld dol. To o 22 proc. więcej niż w 2021 r.

Modernizacja infrastruktury IT potrzebuje usług

Wynika z tego, że pomimo oznak spowolnienia gospodarczego wydatki firm na usługi zarządzane stale rosną.

Przyczyniło się do tego m.in. to, że w 2022 r. w porównaniu z 2021 r. podpisano więcej dużych umów (tj. o całkowitej wartości powyżej 100 mln dol.).

Wyższe nakłady to także konsekwencja tego, że coraz więcej organizacji modernizuje swoją infrastrukturę IT z wykorzystaniem chmury, sztucznej inteligencji, a także inwestuje w cyberbezpieczeństwo. Pandemia wymusiła na organizacjach cyfryzację.

Europa boryka się z problemami

Europa Zachodnia w 2022 r. odpowiadała za 28 proc. całkowitej wartości (TCV) umów na managed services, czyli o prawie 6 proc. mniej niż w 2021 r. IDC spodziewa się, że ze względu na wysoką inflację, niedobory wykwalifikowanych pracowników i zakłócenia w łańcuchu dostaw spowolnienie utrzyma się przez kilka kwartałów.

Największy udział w światowym rynku ma USA (ponad 60 proc.), gdzie w ub.r. odnotowano wzrost o 8 proc.

Chmura pomoże zwiększyć wydatki

Oczekuje się, że ogólne wydatki firm spadną w 2023 r. z powodu trudności gospodarczych, ale wpływ cięcia budżetów na wydatki IT nie będzie duży.

Otóż ponad 2,3 tys. kontraktów, których wartość szacunkowo przekracza łącznie 122 mld dol., ma zostać odnowionych w 2023 r. Wśród nich jest ok. 130 o wartości ponad 100 mln dol.

IDC oczekuje, że w 2023 r. zostanie podpisanych wiele innych dużych umów na transformację chmurową, co będzie w ocenie analityków miało zasadnicze znaczenie dla wzrostu firm i zrównoważonego rozwoju.