W 2023 rok nastąpił skok w rozwoju chmury wśród firm w Polsce. Według danych Eurostatu, które przytacza Operator Chmury Krajowej, z usług cloud korzysta 55,7 proc. polskich przedsiębiorstw. Po raz pierwszy w historii pomiarów polski wynik jest wyższy niż średnia w Unii Europejskiej (45,2 proc.).

W 2018 r. z chmury w kraju korzystało 11,5 proc. przedsiębiorstw, w 2020 r. – 24,4 proc., czyli wynik za 2023 rok oznacza duże przyspieszenie. Dynamika znacznie przewyższa średnią unijną (4,2 pkt proc. w latach 2021 – 2023, w Polsce 27 pkt).

W ciągu ostatnich 5 lat Polska w chmurowym rankingu awansowała na 9 miejsce w Europie z niemal samego końca stawki (3 od końca w 2018 r.).

Z jakich usług korzystają polskie firmy

Dominują platformy do tworzenia, testowania lub wdrażania aplikacji. Korzysta z nich aż 62,1 proc. firm w kraju, co daje najwyższy wynik w Europie.

Natomiast tylko 37,1 proc. firm w Polsce kupuje w chmurze oprogramowanie zabezpieczające – to najniższy wynik wśród badanych krajów.

Warto przy tym dodać, że według danych GUS na 55,7 proc. polskich firm korzystających z płatnych usług chmurowych, to najwięcej w tej grupie używa poczty elektronicznej (37,8 proc.) i oprogramowania biurowego (27,3 proc.).

Skąd taki wzrost

Autorzy badania wyjaśniają szybki wzrost wykorzystania chmury na polskim rynku kilkoma czynnikami. Otóż istotnie zwiększyła się dostępność usług cloud, m. in. dzięki otwarciu regionalnych ośrodków Google’a i Microsoftu. Jest ponadto więcej specjalistów w tym obszarze, a wśród przedsiębiorców rośnie świadomość korzyści z chmury.

Firmy potrzebują partnerów

Z naszych doświadczeń wynika, że wiele firm nadal potrzebuje wsparcia w zakresie doboru konkretnych rozwiązań, uruchomienia pierwszych projektów czy budowy wewnętrznych kompetencji, a potem optymalizacji wydatków. I tu jest rola dla partnerów takich jak my, aby im pomóc skutecznie wykorzystywać chmurę” – twierdzi Michał Potoczek, CEO OChK.

Mamy jeszcze wiele do zrobienia w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nadal trzeba edukować rynek. W warunkach rosnących zagrożeń korzystanie z chmury musi iść w parze z wdrożeniem rozwiązań zapewniających cyfrową odporność” – podkreśla szef OchK.

Duże przedsiębiorstwa najczęściej są w chmurze

W badanych przez Eurostat krajach, w 2023 r. najwyższy odsetek firm korzystających z chmury to największe przedsiębiorstwa (77,6 proc.). Kolejno w zestawieniu są średnie (59 proc.) i małe firmy (41,7 proc.).

Prawie wszystkie organizacje korzystającą z SaaS (95,8 proc.), prawie 3/4 z IaaS (74,2 proc.), a ponad 1/4 z PaaS (26,1 proc.).

Branża ICT liderem implementacji

W krajach europejskich liderem korzystania z chmury jest branża teleinformatyczna (79 prpc.). Równocześnie jest to sektor, w którym dynamika wzrostu chmury w porównaniu z 2021 jest jedną z najniższych (2,9 pkt. proc).

Na drugim miejscu plasuje się działalność naukowa i techniczna (62,4 proc.), która pokazuje szybszy wzrost (6,2 pkt.). Wśród najmniej scyfryzowanych branż liderami zestawienia są: budownictwo (37,6 proc.) oraz transport i magazynowanie (38,7 proc.), w których dynamika wzrostu jest również jedną z niższych (3,5 pkt. proc).


Dane Eurostat opierają się na badaniu UE z 2023 r. dotyczącego wykorzystania ICT i handlu elektronicznego w przedsiębiorstwach. Dotyczą 28 krajów UE oraz 4 spoza wspólnoty (Serbia, Czarnogóra, Turcja, Bośnia i Hercegowina). Uwzględniono firmy zatrudniające minimum 10 osób.