Wartość globalnych wydatków na Internet rzeczy ma osiągnąć do 2021 r. 1,1 bln dol. Dla porównania – w przypadku sztucznej inteligencji oraz systemów kognitywnych wyniosą one do tego czasu 52,2 mld dol., zaś nakłady na robotykę – 218,4 mld dol.

Prognoza według KPMG odzwierciedla preferencje menedżerów firm. Według badania z udziałem 750 zarządzających i dyrektorów przedsiębiorstw z całego świata najwięcej z nich stwierdziło, że to właśnie IoT przyniesie ich firmom największe korzyści.  

Szefów pytano o korzyści wynikające z implementacji trzech technologii – Internetu rzeczy, sztucznej inteligencji oraz robotyki, na podstawie trzech kryteriów.

Pierwszy z nich to wpływ na szybkość cyfrowej transformacji w ciągu 3 najbliższych lat. Zdaniem 17 proc. w największym stopniu napędzi ją IoT, 13 proc. wskazało SI, zaś 10 proc. na robotykę.

Drugi to rewolucja w segmencie elektroniki konsumenckiej. W tym przypadku na Internet rzeczy jako jej inicjatora postawiło 17 proc. respondentów, SI uzyskała 13 proc. głosów, zaś robotyka 8 proc.

Ostatnim kryterium było ułatwienie codziennego życia oraz korzyści dla społeczeństwa i środowiska.
Tutaj także największe nadzieje szefów firm budziło IoT, które miało 14 proc. wskazań. Sztucznej inteligencji pozostało 12 proc., zaś robotyce 10 proc.

– Dostrzec można bardzo silną rywalizację pomiędzy technologiami, nie tylko obejmującą ich użyteczność w biznesie, lecz także szerszą przydatność. Internet rzeczy wygrywa przede wszystkim dlatego, że staje się technologią najbardziej dojrzałą, z powodzeniem wykorzystywaną w przemyśle czy handlu detalicznym. Jest także podstawą funkcjonowania inteligentnych miast czy nowoczesnej analityki w rolnictwie. Sztuczna inteligencja nadal jest w fazie budowania swojego potencjału, podobnie jak zaawansowana robotyka – komentuje Artur Malinowski z Arrow ECS.

 

Kto zyska najwięcej?

Sektorami światowej gospodarki, które zrobią największy użytek ze wspominanych technologii, przejmując tym samym największe części krajowych rynków i ograniczając udział w nich „tradycyjnych” przedsiębiorstw będą: platformy e-commerce, sieci społecznościowe (social networking), a także autonomiczne platformy transportowe i rozrywkowe.

Według IDC w 2016 r. liczba urządzeń połączonych w ramach globalnego IoT wynosiła 6,4 mld. W tym roku zbliży się ona natomiast do 12 mld, by w 2020 r. przekroczyć wartość 20 mld.