W Polsce możemy mówić o grupie 662 tys. przedsiębiorców*, którzy łącznie prowadzą 884 tys. firm. Stanowią 4 proc. wszystkich pracujących, ale mają kluczowy wkład w PKB kraju. Wpłacone przez nich do ZUS składki pozwalają na wypłatę emerytur przez rok dla 3 mln Polaków. To dane pochodzące z raportu Polskiej Rady Biznesu i Polityki Insight. Jak podkreślają autorzy raportu, mówimy o bardzo różnorodnej grupie osób, od osiedlowych sklepikarzy przez właścicieli salonów fryzjerskich aż po prezesów dużych firm o zasięgu międzynarodowym. 

Udział przedsiębiorców w grupie osób pracujących wynosi dziś 4,1 proc., co w zasadzie pokrywa się ze średnimi wynikami w UE. Polska przedsiębiorczość to w przeważającej mierze mikro i małe firmy. Średnie zatrudnienie wynosi 4,5 osoby na firmę. To oznacza, że sektor mikro zatrudniający do 9 osób obejmuje 88 proc. wszystkich przedsiębiorstw. Duże firmy zatrudniające powyżej 250 osób nadal stanowią ułamek wszystkich polskich przedsiębiorstw (0,3 proc.). 

Większość rodzimych firm (26 proc.) związana jest z handlem. Drugi filar to budownictwo (16,9 proc.), na dalszym miejscu znalazło się przetwórstwo przemysłowe (14 proc.) i wysokospecjalistyczny sektor ICT (1,8 proc. firm polskich przedsiębiorców).

Małe polskie firmy są dość odporne na wahania koniunktury. Systematycznie wzrasta ich udział w PKB i obecnie oscyluje na poziomie 35 procent. Polscy przedsiębiorcy, wytwarzają 569 mld złotych PKB, to 100 mld więcej niż wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa (np. korporacje międzynarodowe) i niecałe 10 proc. (48 mld) mniej niż państwo do spółki z pozostałymi częściami gospodarki. W formie podatków i składek ZUS przedsiębiorcy przekazali tylko w ubiegłym roku ponad 186 mld złotych. 

Polski przedsiębiorca zatrudnia najwięcej pracowników (licząc tylko umowy o pracę) spośród wszystkich grup firm. Z 3,9 mln pracowników rodzimi właściciele firm dawali 30 proc. etatów w kraju. Liczby pokazują, że przedsiębiorca-wyzyskiwacz oszczędzający na wynagrodzeniu pracownika to mit. Wskaźnik wynagrodzeń brutto w lokalnych przedsiębiorstwach był dwa lata temu wyższy o 274 złote niż średnia dla całej gospodarki. Średnia pensja w badanym sektorze wynosiła 4131 złotych. 

Rodzimy biznes jest dużo bardziej skłonny do inwestowania w maszyny, samochody, fabryki czy nowe technologie IT niż firmy z kapitałem zagranicznym. Łączna suma inwestycji w 2016 roku przekroczyła 145 mld złotych. Choć blisko 90 proc. polskich firm to skala mikro zakorzeniona w prostych branżach, nie wymagających nowoczesnych technologii, to odznaczają się one sporą odpornością na kryzysy i zawirowania gospodarcze. Jednocześnie ta skala i sprofilowanie w połączeniu z dobrą rentownością są piętą achillesową naszych przedsiębiorców. Wciąż mają niewielką skłonność do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Drugim obszarem, w którym rodzima przedsiębiorczość niedomaga jest handel zagraniczny. Tutaj za 66 proc. eksportu odpowiadają podmioty zagraniczne.

 

*Za przedsiębiorców uznano te osoby, które są szefem i fundatorem firmy oraz zatrudniają co najmniej jedną osobę. 

Źródło PAP