Zgodnie z opublikowanym przez firmę Honeywell we współpracy z Grupą Futurum wskaźnikiem Environmental Sustainability Index za III kw. br. znaczna większość globalnych firm planuje zwiększyć inwestycje wspierające cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, pomimo niepewności gospodarczej. Wzrost ma nastąpić częściowo dzięki otoczeniu politycznemu i regulacyjnemu, tak stwierdziło 7 na 10 ankietowych firm.

• Zwiększenie budżetu dotyczy czterech kategorii zrównoważonego rozwoju: ewolucja i efektywność energetyczna, redukcja emisji, zapobieganie zanieczyszczeniom oraz obieg zamknięty/recykling

• 74 proc. respondentów stwierdziło, że jest optymistycznie nastawionych do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, szczególnie w odniesieniu do celów energetycznych na 2030 r. – to duży odsetek, ale o 3 punkty procentowe niższy niż w ujęciu za poprzedni kwartał

• Poprawa transformacji i efektywności energetycznej to najważniejsze wyzwania zrównoważonego rozwoju we wszystkich regionach geograficznych, a 87 proc. respondentów wymienia je jako priorytet

• Około 25 proc. i 20 proc. organizacji odpowiednio w Ameryce Łacińskiej i Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA) planuje zwiększyć nakłady na transformację i efektywność energetyczną o co najmniej 50 proc. w nadchodzących 12 miesiącach – przekraczając budżet zobowiązań podjętych w Ameryce Północnej i regionie Azji i Pacyfiku.

Dla firm produkcyjnych i energetycznych zrównoważony rozwój stał się najwyższym priorytetem, a około 8 na 10 organizacji w obu sektorach wymienia cele zrównoważonego rozwoju jako najważniejszą inicjatywę na nadchodzące sześć miesięcy. Według informacji od Honeywell firmy te wskazują, że zrównoważony rozwój znacznie wyprzedza ich inne priorytety korporacyjne, w tym wyniki finansowe, wzrost rynku i rozwój siły roboczej.

Najnowsza edycja ankiety wykazała również, że raportowanie na temat zrównoważonego rozwoju jest na dobrym poziomie, a 93 proc. ankietowanych firm ma wdrożony proces raportowania. 82 proc. uważa, że ich metody raportowania spełnią wymagania dotyczące ujawniania informacji, które mogą pojawić się w przyszłym roku. Zarządzanie procesem raportowania jest jednak nieco trudniejsze, ponieważ tylko 38 proc. twierdzi, że ma osobę odpowiedzialną za śledzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Pełny indeks i raport z ankiety znajduje się na Honeywell Sustainability Index.

Metodologia

Environmental Sustainability Index opiera się na globalnej, podwójnie ślepej próbie przeprowadzonej na 751 profesjonalistach z sektora technologii i zrównoważonego rozwoju bezpośrednio zaangażowanych w planowanie, rozwój strategiczny, wdrażanie lub nadzór nad celami i inicjatywami w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiskowego. By wziąć udział w badaniu, ankietowani musieli pełnić rolę lidera w swojej organizacji zatrudniających co najmniej 1000 aktywnych pracowników. Badanie zostało przeprowadzone w II kwartale 2023 r. Pierwsza edycja badania została przeprowadzona w II i III kwartale 2022 r.; druga edycja została przeprowadzona w IV kwartale 2022 roku; trzecia edycja została przeprowadzona w I kwartale 2023 roku.