Asterix rozpoczął sprzedaż kolejnej wersji (3.01) oprogramowania FRITZ!, przeznaczonego do kontrolerów ISDN z rodziny FRITZ!Card.
Najważniejsze zmiany w nowej wersji to:
Fritz!web – pozwala na dynamiczne łączenie kanałów przesyłu danych, automatyczne bądź konfigurowane przez administratora, zwalnianie kanału dla rozmowy przychodzącej, informowanie o połączeniach oczekujących.
Web Watch – aplikacja pokazująca informacje na temat aktualnego połączenia (adresy IP, dostępność serwerów internetowych, trace route).
Fritz!fax – moduł faksowy do wysyłania i otrzymywania kolorowych faksów. Program może współpracować z urządzeniami faksowymi zgodnymi ze specyfikacją T.30 E.
Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać z serwera ftp (wersja niemieckojęzyczna) Asteriksa: ftp.asterix.pl.