Wydatki na sztuczną inteligencję w Europie osiągną w 2023 r. wartość 34,2 mld dol. W latach 2022–2027 będą rosły przeciętnie o 29,6 proc. co roku (CAGR), czyli więcej, niż średnia światowa (+26,9 proc.). Oczekuje się, że w 2027 r. wydatki na AI na kontynencie przekroczą 96,1 mld dol., zatem w ciągu 4 lat zwiększą się prawie 3-krotnie.

Za inwestycjami stoi potrzeba poprawy wydajności operacyjnej i optymalizacji IT, a także zapewnienia lepszych doświadczeń klientów.

Najczęstsze przypadki użycia sztucznej inteligencji to według IDC rozszerzone systemy wykrywania zagrożeń i zapobiegania im, wraz z rozszerzoną analizą i dochodzeniem w sprawie oszustw – szczególnie w sektorze finansowym oraz w branżach bardziej narażonych na zagrożenia, takich jak telekomunikacja, administracja centralna i lokalna.

Poprawa obsługi klienta i usprawnienie procesów sprzedaży są zapewniane przez takie use case’y, jak rozszerzona obsługa klienta oraz rekomendowanie i wzmacnianie procesów sprzedaży, przede wszystkim w handlu detalicznym, oraz w mniejszym stopniu w bankowości.

5 branż odpowiada za ponad 60 proc. wartości rynku

Bankowość, usługi profesjonalne, handel detaliczny, produkcja i telekomunikacja to branże w najwięcej inwestujące w AI. W sumie odpowiadają za ponad 60 proc. całkowitych wydatków na europejskim rynku sztucznej inteligencji w 2023 r.

Wydatki w innych sektorach, takich jak opieka zdrowotna, media, usługi osobiste i konsumenckie oraz usługi użyteczności publicznej są mniejsze, ale rosną w ponadprzeciętnym tempie.

Generatywna AI przydaje się do tworzenia obrazów i tekstów

W niepewnym otoczeniu gospodarczym rynek dynamicznie rośnie, wspierany przez popyt na technologie generatywnej sztucznej inteligencji.

GenAI przyciąga uwagę producentów, konsumentów i firm, stawiając pytania co do tego, jak osadzić technologię w produktach i jak najwięcej skorzystać z jej wykorzystania” – mówi Carla La Croce , kierownik ds. badań w IDC.

Według IDC najszybciej rozwijającym się przypadkiem użycia generatywnej AI jest tworzenie obrazów, co jest szeroko stosowane w działaniach medialnych i marketingowych, a następnie tworzenie tekstów, szczególnie w branży usług profesjonalnych.

Wydatki na GenAI gonią AI

Wydatki na zastosowania GenAI są nadal niższe niż dla bardziej ugruntowanych przypadków użycia AI, ale szybko rosną” – mówi La Croce.

Firmy ścigają się, aby ulepszyć istniejące aplikacje za pomocą funkcji sztucznej inteligencji, podczas gdy bardziej przyszłościowi i innowacyjni dostawcy wdrażają generatywną AI w swoich rozwiązaniach, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu” – dodaje.