Wydatki na usługi integracji systemów zwiększą się globalnie ze 483 mld dol. w 2023 r. do 665,6 mld dol. do 2028 r., czyli w sumie o 38 proc. w ciągu 5 lat – prognozuje MarketsandMarkets. Wzrost co roku wyniesie przeciętnie w tym okresie 6,6 proc. (CAGR). Liczby te obejmują integrację infrastruktury, aplikacji dla przedsiębiorstw oraz konsulting.

Największe pieniądze będą w infrastrukturze

Segment usług integracji infrastruktury pozostanie największym rynkiem do 2028 r. – uważają analitycy. Otóż wraz z rozwojem IoT i potrzebą przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, edge computing staje się coraz bardziej powszechny. Integracja infrastruktury na brzegu z centrami danych lub usługami w chmurze staje się kluczowa dla wydajnej obsługi danych i zmniejszenia opóźnień.

Kolejny czynnik wzrostu to rozwój AI i ML, które są coraz częściej włączane do zarządzania infrastrukturą IT. Ponadto, wraz z wdrażaniem sieci 5G, organizacje będą poszukiwać sposobów integrowania tej technologii ze swoją infrastrukturą.

Poszczególne elementy usług integracji infrastruktury to integracja zabezpieczeń, integracja z chmurą oraz z centrum danych.

Więcej integracji dla zdrowia

MarketsandMarkets spodziewa się, że sektor opieki zdrowotnej odnotowuje najwyższy wzrost wydatków na integrację w najbliższych 5 latach.

Usługi te mogą pomóc podmiotom medycznym zwiększyć efektywność procesów, przetwarzać płatności, planować wizyty, ułatwiać wdrażanie personelu, pomóc w rozwiązywaniu aktualnych problemów, np. w usprawnieniu procedur dokumentacji i w przestrzeganiu zgodności.

Inwestować powinny także prywatne gabinety, by korzystać ze wsparcia IT i poprawy wydajności dzięki rozwiązaniom do zarządzania i integracji systemów.