Większość firm nie jest przygotowana na przestrzeganie przepisów Artificial Intelligence Act – ocenia Gartner. Unijne rozporządzenie ws. sztucznej inteligencji zostało przyjęte w marcu br. Wytycza dla dostawców i programistów granice dla wdrażania sztucznej inteligencji.

„Wiele organizacji uważa, że ponieważ nie tworzą narzędzi i usług AI we własnym zakresie, są one przejrzyste. Nie zdają sobie sprawy, że prawie każdej organizacji dotyczy AI Act, gdyż odpowiada ona nie tylko za tworzone przez siebie możliwości sztucznej inteligencji, ale także za te przez nią zakupione” – zaznacza Nader Heneinem, wiceprezes Gartnera.

Potrzebny program zarządzania AI w firmie

Gartner zaleca organizacjom wdrożenie programu zarządzania sztuczną inteligencją, mającego na celu katalogowanie i kategoryzację przypadków użycia AI i możliwie najszybsze eliminowanie wszelkich zakazanych działań. Jak zauważa ekspert, większość funkcji AI jest niewidoczna w firmie, pozostając wbudowana w platformy używane na co dzień.

Kara do 7 proc. obrotu firmy
Przepisy dotyczące zabronionych systemów sztucznej inteligencji wejdą w życie 6 miesięcy od wejścia w życie AI Act. Za ich nieprzestrzeganie grozi kara w wysokości 35 mln euro lub 7 proc. światowego obrotu organizacji. Natomiast za 2 lata zacznie obowiązywać większość przepisów związanych z systemami sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka.

Katalogowanie wymaga od organizacji, dostawców i programistów wykrycia i sporządzenia listy każdego systemu obsługującego sztuczną inteligencję wdrożonego w całym przedsiębiorstwie. Ułatwi to późniejszą kategoryzację na jeden z czterech poziomów ryzyka określonych w ustawie: systemy AI niskiego ryzyka, systemy AI wysokiego ryzyka, zabronione systemy AI oraz systemy AI ogólnego przeznaczenia” – mówi Nader Heneinem.

Jak należy podejść do tego procesu? Najlepiej jest systematycznie pracować nad każdą z czterech klas wdrażania sztucznej inteligencji – radzi wiceprezes. Są one następujące:

Źródło: Gartner

AI in-the-Wild to narzędzia generatywne lub inne, dostępne w domenie publicznej, których pracownicy używają do celów związanych z pracą formalnie i nieformalnie, takich jak ChatGPT lub Bing.

Jak katalogować: wymaga to edukacji pracowników i ankiet w celu sporządzenia listy używanych systemów. Jednocześnie zespół IT może zidentyfikować dodatkowe narzędzia AI, analizując ruch internetowy firmy.

Embedded AI: funkcje AI wbudowane w standardowe rozwiązania i oferty SaaS wykorzystywane w przedsiębiorstwie, z których wiele jest niewidocznych dla przedsiębiorstwa, np. modele uczenia maszynowego, napędzające silniki wykrywające złośliwe oprogramowanie.

Jak katalogować: przedsiębiorstwa muszą poprosić swoich dostawców o szczegółowe informacje.

AI in-House: możliwości sztucznej inteligencji szkolone, testowane i rozwijane wewnętrznie. Organizacja ma pełny wgląd w dane, technologie i późniejsze dostrajanie modeli, a także w cel wykorzystania.

Jak katalogować: organizacje dysponowałyby odpowiednimi specjalistami zajmującymi się danymi i programem zarządzania, którzy kontrolowaliby dane tak, by dokonać późniejszej kategoryzacji.

Hybrid AI: możliwości korporacyjnej sztucznej inteligencji tworzone wewnętrznie przy użyciu jednego lub większej liczby gotowych modeli podstawowych, generatywnych lub innych, uzupełnionych danymi firmowymi.

Jak katalogować: ponieważ jest to połączenie zewnętrznych modeli z danymi wewnętrznymi, należy połączyć informacje od dostawców i wewnętrznie pozyskiwane w tym temacie.