W IV kw. 2020 r. wydatki przedsiębiorstw na usługi infrastruktury chmurowej były wyższe o 35 proc. wobec poprzedniego roku i wyniosły ponad 37 mld dol. – według danych Synergy Research Group.

Drugi kwartał zwiększyło się tempo wzrostu, co jest niezwykłe na tak dużym rynku.

Pretendenci zbliżają się do Amazona

Ponad połowę kontrolują Amazon i Microsoft, który kolejny raz zbliżył się do swojego większego rywala, przekraczając poziom 20 proc. obrotów w światowym rynku. Jeszcze 4 lata temu miał 10 proc.

Microsoft, Google i Alibaba stale zdobywali udział w rynku w ciągu ostatnich czterech lat, choć nie odbywało się to kosztem Amazona, który utrzymywał się w przedziale 32-34 proc. w okresie 4 ostatnich lat.

Mniejsi tracą dystans

Według analityków ci co tracili udziały to duża grupa mniejszych dostawców usług w chmurze, którym łącznie ubyło 13 pkt proc. udziału w rynku od początku 2017 r. Trzeba jednak pamiętać, że w tym czasie obroty na rynku rosły, więc mali niekoniecznie zmniejszali sprzedaż.

Udziały dostawców na chmury od I kw. 2017 r. do IV kw. 2020 r.

W gronie małych dostawców usług w chmurze lub dużych firm z niewielką pozycją na rynku, jako najbardziej znaczące Synergy Research wymienia: IBM, Salesforce, Tencent, Oracle, NTT, Baidu, SAP, Fujitsu i Rackspace.

Mniejsi też mają pole do popisu

„Jeśli pominiemy Amazona i Microsoft, reszta rynku nadal rośnie o ponad 30 proc. rocznie, co wskazuje na możliwości rozwoju dla wielu mniejszych dostawców chmury” – uważa John Dinsdale, główny analityk w Synergy Research Group.

80 proc. rynku dla 5 graczy

Roczne przychody z usług infrastruktury chmurowej w 2020 r. (w tym IaaS, PaaS i hostowanych usług w chmurze prywatnej) wyniosły 129 mld dol. IaaS i PaaS stanowią większość rynku, rosnąc o 36 proc. w IV kw. ub.r.

Dominacja głównych dostawców chmury jest jeszcze bardziej widoczna w chmurze publicznej, gdzie pięciu największych kontroluje 80 proc. rynku. Pod względem geograficznym rynek chmury nadal silnie rośnie we wszystkich regionach świata.