IT - biznes, trendy, technologie. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Schneider Electric | Dodano: 2024-07-01 08:15

Transformacja DC: efektywność energetyczna odpowiedzią na wyzwania, które stawia AI

„Stajemy w obliczu deficytu mocy, który może spowolnić rozwój całego sektora DC. Konieczne jest więc projektowanie i rozwój centrów danych w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią wydajność dostosowaną do wymagań AI i generalnie rosnącego zapotrzebowania na usługi data center przy jednoczesnym zastosowaniu rozwiązań optymalizujących zużycie energii i przyjaznych dla klimatu” – mówi Małgorzata Kasperska, wiceprezeska Schneider Electric na obszar Europy Środkowo-Wschodniej, odpowiedzialna za pion Secure Power.

data center executive view Małgorzata Kasperska Schneider Electric