Pandemia okazała się bodźcem, który skłonił przedsiębiorstwa do przyspieszenia transformacji.

W badaniu Deloitte 58 proc. menedżerów wyższego szczebla (z których 1/3 reprezentowała branżę produkcyjną) wskazało, że cyfrowa transformacja to główny priorytet strategiczny w ich organizacji. Aż 86 proc. uważa, że wdrażanie nowych technologii ma kluczowe znaczenie dla zachowania przewagi rynkowej ich przedsiębiorstwa.

W przemyśle widać wyraźne przyspieszenie automatyzacji. Według raportu „Smart Industry Polska” aż 70 proc. przedsiębiorstw wskazało właśnie pandemię jako przyczynę tej digitalizacji.

60 proc. firm nie ma odpowiednich ludzi

Blisko połowa (43 proc.) menedżerów uznała kompetentne kadry za główny czynnik napędzający innowacje cyfrowe w ich przedsiębiorstwach. Jednak tylko 39 proc. pytanych przyznało, że ich firma ma odpowiednie umiejętności i zasoby ludzkie do przeprowadzenia tej transformacji.

W badaniach najczęściej wskazywane są dwie bariery hamujące cyfrową transformację:
– brak właściwiej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa
– brak odpowiednich kompetencji

„Nie wystarczy zakup najnowszej linii produkcyjnej czy wdrożenie cobotów w fabryce, jeśli pracownikom zabraknie kompetencji do wykorzystania potencjału, jakie dają najnowsze rozwiązania technologiczne” – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Dawid Solak z Platformy Przemysłu Przyszłości.

PPP ma kształcić i doradzać

Platforma Przemysłu Przyszłości to działająca od blisko 2 lat organizacja, podległa obecnie Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii. Skupia się na kształceniu kompetencji niezbędnych w procesie cyfrowej transformacji. Celem państwowej jednostki jest ograniczenie luki kadrowej hamującej cyfryzację polskiego przemysłu, m.in. poprzez szkolenia i webinaria, bezpośrednie doradztwo przedsiębiorcom oraz tworzenie ekspertyz i analiz.

Według zapowiedzi platforma zamierza powiększyć swój zespół ekspercki o specjalistów z dziedzin powiązanych m.in. z Europejskim Zielonym Ładem, nowymi modelami biznesowymi, budowaniem kultury innowacji oraz kształtowaniem kompetencji pracowników.

Przemysł 4.0 to proces transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw, który obejmuje m.in. cyfryzację produktów i usług, wprowadzanie nowych modeli biznesowych i integrację całego łańcucha wartości. Jak wynika z opublikowanego w ubiegłym roku raportu Deloitte, w Polsce ten proces przebiega na zbliżonym poziomie i w podobnym tempie co globalnie (raport „Przemysł 4.0 w Polsce”).

Źródło: Newseria Biznes