Novell poinformował o wprowadzeniu nowych funkcji zarządzania siecią do pakietu ZENworks for Servers 2. Oprogramowanie będzie instalowało automatycznie support packi. Funkcja ta obsługuje systemy NetWare od wersji 4.11. Nowe funkcje do ZENworks for Servers 2 będą dostępne bezpłatnie dla klientów korzystających z tego systemu. Mogą oni pobrać wersję beta oprogramowania ze strony: support.novell.com/beta/public. Ostateczna wersja będzie gotowa w marcu b.r. i pojawi się wtedy na stronie: www.novell.com/download.