Nawiązując do danych Megapanela PBI/Gemius, które pokazują spadek liczby odsłon i zmniejszenie czasu spędzanego przez Internautów w serwisie, Allegro wyjaśnia, skąd wzięły się takie wyniki.
„Skokowy spadek liczby odsłon jest konsekwencją zmiany sposobu ładowania list ofert przy przełączaniu pomiędzy kolejnymi stronami list z ofertami oraz podczas zmiany sposobu sortowania list ofert. Podczas wykonywania tych czynności nie przeładowuje się cały kontent strony, a jedynie lista z ofertami. W konsekwencji, takie przeładowanie strony, nie jest uznawane przez Gemiusa jako odsłona, ponieważ zgodnie z definicją odsłoną nazywamy pełne przeładowanie strony (a nie jej części). Na spadek odsłon wpływ ma również wprowadzenie warstw, dzięki którym użytkownicy mogą szybko dotrzeć do interesujących ich kategorii bez konieczności generowania pośrednich odsłon.” – informuje Anna Tokarek z Działu Komunikacji Korporacyjnej i PR Allegro.

„Co do średniego czasu spędzanego w serwisie, to na wyniki znaczny wpływ ma kwietniowa zmiana metodologii w badaniu Gemius Audience/Megapanel. Jak można zauważyć, w kwietniu znacząco wzrosła liczba RU [real users] większości serwisów, a biorąc pod uwagę fakt, iż wskaźnik ten znajduje się w mianowniku przy liczeniu średniego czasu na użytkownika RU, z pewnością przyczynia się do pomniejszenia średniego czasu na Użytkownika RU.” – wyjaśnia przedstawicielka Allegro.