Analitycy Domu Maklerskiego IDM SA w styczniowym raporcie prognozują, że Action w 2011 r. zwiększy zysk netto do 34,1 mln zł, jednak zdaniem prezesa Piotra Bielińskiego wyniki będą jeszcze lepsze: „Szacunki mówiące o 34 mln zł zysku grupy w tym roku postrzegam jako konserwatywne, to samo dotyczy prognozy wzrostu przychodów o około 10 proc. Będziemy pracowali nad tym, aby pozytywnie zaskoczyć rynek. Wiele wskazuje na to, że perspektywy dla Action na najbliższy rok są bardzo optymistyczne.” – powiedział szef firmy w wywiadzie dla PAP.

Prezes Actionu w 2011 roku spodziewa się największego popytu ze strony przedsiębiorstw, ten trend dystrybutor zaobserwował zresztą już w zeszłym roku. Firma intensyfikuje sprzedaż dla firm i sfery budżetowej biorąc udział w wielu zamówieniach publicznych. Spółka będzie pracowała nad zwiększeniem wysokości marż, mają utrzymać się co najmniej na poziomie z 2010 r. Ponadto na bilans spółki zdaniem Piotra Bielińskiego wpłynie kontynuacja programu oszczędności (ubiegłoroczny plan zakłada obniżenie kosztów o 10 mln zł).

Kolejny czynnik, który powinien przyczynić się do znacznego wzrostu przychodów i zysków Actionu, to rozwiązanie problemu wahań kursów walut, dzięki wdrożeniu nowych zabezpieczeń. Możliwe jest także wprowadzenie nowego programu motywacyjnego, uzależnionego od wyników firmy. Prezes nie przewiduje zmiany polityki dywidend. Oznaczałoby to, że na dywidendę spółka mogłaby przeznaczyć 20-30 proc. zysku netto.