Action podpisał list intencyjny dotyczący sprzedaży nieruchomości w Zamieniu przy ul. Arakowej. Jest to działka o powierzchni gruntu 4,96 tys. mkw., do której Action ma prawo użytkowania wieczystego.

Proponowana cena to 5,32 mln zł (powiększona o VAT). Spółka dodaje, że list intencyjny nie stanowi oferty ani zobowiązania do zawarcia umowy, a przedstawione warunki nie są wiążące. Dokument może być podstawą dalszych ustaleń zmierzających do uzgodnienia ostatecznych warunków transakcji.

Środki ze sprzedaży zarząd chce przeznaczyć na rozwój spółki i grupy, w tym na planowane przejęcia. Nieruchomość nie była wykorzystywana gospodarczo. W opinii zarządu jej zbycie nie wpłynie negatywnie na prowadzenie działalności operacyjnej.

O zamiarze sprzedaży niektórych nieruchomości Action poinformował w październiku ub.r. W lutym br. za blisko 20 mln zł (plus VAT) sprzedał budynek w Krakowie wraz z działką o powierzchni 4 tys. mkw.

W 2023 r. Action osiągnął 2,51 mld zł przychodów (w tym nieco ponad 1 mld zł w Polsce) i 36,8 mln zł zysku netto.