W czasie pandemii znacznie wzrosły obawy pracowników ICT dotyczące utraty pracy – już 20 proc. pytanych przyznaje, że ma dużą obawę o utratę pracy – to wzrost o 14 p.p. wobec poprzedniego pomiaru ze stycznia br. – według nowego badania Randstad "Monitor rynku pracy".

Ponad 32 proc. uznaje ryzyko za średnie, 22 proc. – za małe. Całkiem sporo – 24 proc. – nie boi się o swoją posadę.

 

Czy myślisz, że w ciągu najbliższych miesięcy możesz utracić obecną pracę lub że Twoja obecna umowa nie zostanie przedłużona? Czy ryzyko z tym związane jest… (proc. odpowiedzi w sektorze telekomunikacja i IT)

 

Źródło: Randstad "Monitor rynku pracy" (39. edycja – specjalna, kwiecień 2020 r.)

 

Dla porównania w styczniu br. w sumie 6 proc. oceniało ryzyko utraty pracy jako duże, 21 proc. – średnie, 43 proc. – małe, a 20 proc. w ogóle się tego nie obawiało (10 proc. nie miało zdania).

 

 

Źródło: Randstad "Monitor rynku pracy" (38. edycja – styczeń 2020 r.)

W sumie we wszystkich branżach średnio 26 proc. bardzo obawia się o swoją posadę – o 17 p.p. więcej niż w styczniu br. 

 

Mniejsze szanse na pracę

Ocena szansy znalezienia nowej pracy jest dużo bardziej pesymistyczna niż jeszcze kilka tygodni temu. Otóż 76 proc. pracowników ICT uważa, że gdyby musiało szukać nowego zajęcia, to w ciągu pół roku znajdzie dla siebie cokolwiek, a 54 proc. jest zdania, że nowa praca będzie tak samo dobra, a nawet lepsza od obecnej.

Mimo nadal sporej dozy optymizmu w porównaniu ze styczniem br. wiara w możliwości zawodowe wśród ludzi z ICT znacznie spadła – na początku roku 94 proc. pytanych z tego sektora uważało, że w razie konieczności rozstania z obecną firmą poradzi sobie, znajdując jakąkolwiek pracę, a 78 proc. przypuszczało, że nowa robota będzie tak samo dobra lub lepsza od poprzedniej.

 

Cięcie pensji, zwolnienia, likwidacje

Biorąc pod uwagę wszystkie sprawdzane branże, to w związku z koronawirusem niemal połowa pracowników (41 proc.) obawia się zmniejszenia wynagrodzenia, jeden na czterech liczy się ze zwolnieniem, a 16 proc. – z likwidacją firmy. Tym niemniej całkiem sporo, bo 1/3 pracowników nie ma żadnych obaw w związku z zaistniałą sytuacją.

Telekomunikacja i IT należy do branż, w których pracownicy najbardziej obawiają się zwolnień – 30 proc. respondentów udzieliło takiej odpowiedzi.

 

Badanie Randstad "Monitor rynku pracy" (39. edycja – specjalna) przeprowadzono 24 – 30 marca 2020 r. Wzięło w nim udział 1016 respondentów z różnych branż – osoby pracujące minimum 24 godz. w tygodniu, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, samozatrudnione w wieku 18-64 lata.