W oczekiwaniu na wejście w życie unijnej ustawy o sztucznej inteligencji (co nastąpi w 2025 r.) 50 proc. dużych europejskich firm będzie inwestować w zgodność z AI, biorąc pod uwagę ryzyko związane z generatywną sztuczną inteligencją – prognozuje Forrester.

Przed wdrożeniem European Union AI Act przedsiębiorstwa będą musiały określić swoją strategię zgodności z AI, obejmującą pozyskiwanie nowych technologii i talentów w celu zapewnienia potrzebnego im wsparcia zewnętrznych podmiotów.

Większa produktywność w zespołach IT

Przewiduje się, że w 2024 r. generatywna sztuczna inteligencja może zwiększyć produktywność na wszystkich stanowiskach IT — nie tylko wśród programistów. Inicjatywy w zakresie AI dla przedsiębiorstw zwiększą produktywność i zdolność kreatywnego rozwiązywanie problemów o 50 proc. w 2024 r.

Inżynieria z chmury na razie nie podbije firm

W 2024 r. dostawcy chmurowi szybko uruchomią usługi inżynieryjne, jednak ich zastosowanie w przedsiębiorstwach będzie ograniczone – według prognozy. Hiperskalerzy ogłoszą wersję zapoznawczą, albo ogólną dostępność szybkiej inżynierii, procesu konstruowania tekstu tak, aby mógł być zrozumiany przez model genAI.

Natomiast CX (doświadczenie klienta) w 2024 r. poprawi się po raz pierwszy od lat dzięki generatywnej sztucznej inteligencji. Kluczem do ulepszeń będzie „zakulisowa genAI”, która pomaga agentom obsługi klienta szybciej i lepiej odpowiadać na pytania, rozwiązywać problemy już przy pierwszym kontakcie.

Milenialsi chcą ekspertów od produktów

Różnice pokoleniowe zmienią preferencje zakupowe B2B. Milenialsi stanowią już 75 proc. zespołów zakupowych w firmach. W 2023 roku 40 proc. tych nabywców domaga się wcześniejszego dostępu do ekspertów od produktów B2B.

Europa będzie liderem pracy hybrydowej. Forrester przewiduje, że w 2024 r. wyprzedzi USA pod względem elastycznego czasu pracy, przy czym 40 proc. Europejczyków przynajmniej częściowo będzie pracować zdalnie.