Badanie opublikowane w raporcie „HP dla Biznesu – Małe. Średnie. Innowacyjne” pokazuje, że dla menedżerów małych i średnich firm priorytetem są innowacje, które przynoszą wymierne korzyści w postaci zwiększenia sprzedaży lub rozwoju działalności. Ich zdaniem wdrażanie tego typu nowości przekłada się na wyniki finansowe.  

Innowacje obejmujące produkty i usługi oraz obsługę klienta wskazało 53 proc. badanych. Kolejne istotne obszary to budowanie wartości marki (38 proc.), współpraca z partnerami biznesowymi (32 proc.) i model biznesowy (22 proc.). 

W raporcie wskazano także czynniki hamujące rozwój MSP. Według menadżerów do głównych przyczyn regresu technologicznego zaliczyć można: brak funduszy (24 proc.), brak inwestycji w nowe technologie, czyli nieodpowiednio zaplanowane budżety (21 proc.) oraz przywia?zanie do utartych schematów działania (19 proc.). Brakuje także nowoczesnego sprzętu i rozwiązań (13 proc.). Rzadziej przeszkadza natomiast kadra zarządzająca (5 proc. wskazań).

Wywiady, na których oparto raport, w lipcu br. przeprowadził TNS z osobami odpowiedzialnymi w firmach za IT. Łącznie zrealizowano 500 wywiadów, z tego 400 z przedstawicielami firm zatrudniających 50-249 pracowników oraz 100 z osobami zatrudniającymi 250-499 osób. Zastosowano metody CATI –  wywiady telefoniczne oraz CAWI – samodzielne wypełnianie ankiety. Dobór firm miał charakter reprezentatywny ze wzgle?du na branżę i wielkość zatrudnienia. 

Raport powstał z inicjatywy HP przy współpracy merytorycznej  z firmą Infotarget. Za koordynację projektu odpowiada agencja FFW Communication.