Światowe wydatki na IT wrosną w 2018 r. do 3,65 bln dol. wobec wartości prognozowanej dla 2017 r. czyli 3,5 bln dol., tj. o 4,3 proc. – prognozuje Gartner. To wyraźnie wyższa dynamika niż prognozowana dla 2017 r. (+2,4 proc. r/r/).

Największy udział w rynku jak zwykle będą miały usługi telekomunikacyjne, natomiast najszybciej będą zwiększać się zakupy oprogramowania dla przedsiębiorstw oraz usług IT.
 
Wydatki na oprogramowanie według prognozy wzrosną o 8,5 proc. w 2017 r. oraz o 9,4 proc. w 2018 r., a usługi odpowiednio o 4 proc. i 5,3 proc. Po raz pierwszy od 2 lat zwiększy się wartość zakupów sprzętu, i to bardziej niż przeciętna dla całego IT (o 5,3 proc. i 5 proc.), co jest związane z rosnącą średnią ceną sprzedaży telefonów na dojrzałych rynkach, głównie z powodu wprowadzenia nowych iPhone’ów. Innym przewidywanym czynnikiem wzrostu będzie wymiana komputerów w firmach.

Oceniając szanse rynkowe – pod względem profitów, wielkości i tempa rozwoju teraz i za 5 lat – Gartner wskazał 10 obszarów, które jego zdaniem umożliwią dostawcom wzrost w przyszłości.

Te 10 rynków, w tym 3 związane z chmurą ( (infrastructure as a service – IaaS, integrated platform as a service – iPaas oraz communications platform as a service – cPaaS) – obejmują technologie od tych tworzących cyfrowe miejsca pracy, jak rozwiązania do współpracy. analityki związanej z pracą, komunikacji wideo, po bezpieczeństwo (wykrywanie zagrożeń i reakcja na nie), analitykę danych i pamięci masowe. Wszystkie umożliwiają albo zwiększają transformację cyfrową przedsiębiorstw.

„Zmienia się rynek zakupów IT. Cyfrowa transformacja biznesu jest próbą stworzenia nowych źródeł przychodów. Organizacje, które nie zbudują cyfrowych modeli biznesowych albo nowych sposobów angażowania własnych zasobów oraz klientów, pozostaną w tyle. Dotyczy to także producentów, którzy zmieniają się wolniej niż ich klienci.” – uważa analityk.

 

Prognoza światowych wydatków na IT w latach 2017 – 2018

 

Wydatki w 2017 r. (mld dol.)

Wzrost w 2017 r. (%)

Wydatki w 2018 r. (mld dol.)

Wzrost w 2018r (%)

Systemy centrów danych

173

1,7

176

1,8

Oprogramowanie biznesowe

354

8,5

387

9,4

Urządzenia

664

5,3

697

5,0

Usługi IT

931

4,0

980

5,3

Usługi telekomunikacyjne

1387

0,9

1417

2,2

Łącznie IT

3508

3,3

3658

4,3

Źródło: Gartner