Na głównych rynkach usług i infrastruktury chmury publicznej przychody operatorów i dostawców w 2022 r. osiągnęły 544 mld dol., co oznacza wzrost o 21 proc. w stosunku do 2021 r.

Najbardziej zwiększyły się wydatki na IaaS i PaaS (do 195 mld dol.). W innych głównych segmentach zarządzane usługi w chmurze prywatnej, korporacyjne SaaS i CDN (content delivery network) przyniosły kolejne 229 mld dol., co oznacza wzrost o średnio 19 proc. od 2021 r.

Większe inwestycje dostawców

Jednocześnie dostawcy chmury publicznej wydali 120 mld dol. na budowę, wynajem i wyposażenie infrastruktury centrów danych, co stanowi wzrost o 13 proc. r/r.

W ekosystemie chmury publicznej najbardziej wyróżniały się takie firmy jak: Microsoft, Amazon, Salesforce i Google. Inni główni gracze to Adobe, Alibaba, Cisco, Dell, Digital Realty, Huawei, IBM, Inspur, Oracle, SAP i VMware.

Łącznie firmy te odpowiadały za 60 proc. wszystkich przychodów związanych z chmurą publiczną. W poszczególnych segmentach usług są też znaczący gracze spoza tej listy.

Głównym ośrodkiem pozostały USA, które w 2022 r. odpowiadały za 45 proc. wszystkich przychodów z usług w chmurze i 53 proc. pojemności hiperskalowych centrów danych.

Amerykańskie firmy dominują w chmurze

Zdecydowana większość wiodących graczy to firmy amerykańskie, a następnie chińskie, które odpowiadają za 8 proc. wszystkich przychodów z usług w chmurze w 2022 r. i 16 proc. pojemności hiperskalowych data center.

Synergy przewiduje, że przychody z ekosystemu chmury publicznej podwoją się w ciągu zaledwie czterech lat. W tym samym okresie główni dostawcy zwiększą liczbę operacyjnych centrów danych w hiperskali o 50 proc., a pojemność o 65 proc.