Wartość rynku systemów zarządzania siecią (NMS – Network Management System) wzrośnie z 7 mld dol. w 2019 r. do 11 mld dol. w 2024 r. Co roku przychody dostawców będą zwiększać się średnio o 9,5 proc. – prognozuje MarketsandMarkets.

Przedsiębiorstwa powinna skłaniać do inwestycji w NMS potrzeba poprawy nadzoru nad bezpieczeństwem sieci i priorytetami ruchu (QoS), jak również coraz bardziej rozbudowana infrastruktura. Wzrost ruchu internetowego, rozwój chmury i internetu rzeczy stworzą ogromne możliwości rynkowe dla dostawców NMS w ciągu najbliższych 5 lat – przekonują analitycy.

Przewiduje się, że rozwiązania skoncentrowane na wydajności sieci i jej monitorowaniu będzie cechował najwyższy wzrost przychodów w kolejnych latach. Prognozę uzasadniono tym, że organizacje różnej wielkości, także MŚP, inwestują znaczne środki w wydajność połączeń i poprawę nadzoru, aby zminimalizować ryzyko awarii i usprawnić działanie infrastruktury.

Jeśli chodzi o rynki wertykalne, to zwłaszcza dostawcy usług powinni zwiększać wydatki na NMS w najbliższych latach. Zaobserwowano tendencję do wdrażania tego rodzaju rozwiązań przez dostawców usług telekomunikacyjnych i usług w chmurze w celu zarządzania, analizowania i optymalizacji całej infrastruktury sieci. Zaawansowane rozwiązania NMS mają funkcje planowania i zarządzania pojemnością sieci, a także ochrony przed złośliwym oprogramowaniem i atakami DDoS. Oczekuje się, że te czynniki będą stały za rosnącym popytem na NMS wśród dostawców usług – według MarketsandMarkets.