Hasła „innowacyjność” czy „całkowita cyfryzacja” przełożyły się wreszcie na realne rozwiązania, na które Polska czekała od lat. Wicepremier Mateusz Morawiecki obiecał więcej inwestycji i wyższe nakłady na innowacje, a także lepszą współpracę nauki i biznesu. Właśnie w tych zapowiedziach ZIPSEE „Cyfrowa Polska” upatruje ogromny impuls do rozwoju sektora IT w naszym kraju. Dlatego, odkąd się pojawiły, deklarowaliśmy chęć współpracy przy formułowaniu dalszych pomysłów na lepsze funkcjonowanie branży informatycznej w Polsce.

Rok 2017 powinien być czasem zmian, na które czeka polski biznes. Ostatnie miesiące ubiegłego roku dla części branży były trudne z uwagi na kontrole skarbowe i decyzje fiskusa, który przypisywał winę im, a nie faktycznym przestępcom — nieuczciwym kontrahentom. Warto jednak zwrócić uwagę, że decyzje skarbówki – często dopiero po wielu miesiącach – okazują się nietrafione. Tak było np. w przypadku spółki ABC Data: postępowanie podatkowe dotyczące rozliczeń za wrzesień 2012 zostało wszczęte w październiku 2014, zaś umorzone, bo rozliczenia okazały się prawidłowe, dopiero w grudniu 2016. Jest to tylko jeden przykład absurdu, z którym polskie firmy muszą mierzyć się na co dzień. Zdając sobie sprawę z problemu, podjęliśmy współpracę z Ministerstwem Finansów. Resort, co nas cieszy, podzielił nasze obawy i zadeklarował kolejne kroki w kierunku rozwiązania problemu, m.in. organizując wspólnie z nami szkolenia.

By chronić członków ZIPSEE przed ryzykiem zawierania transakcji z nieuczciwymi firmami, wyłudzającymi VAT, i tym samym narażaniem się na bolesne konsekwencje karnoskarbowe, opracowaliśmy tzw. check-listę. To instrukcja dla firm, która w klarowny sposób wskazuje, jakie czynności sprawdzające trzeba wykonać przed zawarciem umowy z potencjalnym kontrahentem. Sądzimy, że nasza check-lista mogłaby się stać wzorem dla całej branży.

Oczywiście rok 2017 to nie tylko czas wyzwań związanych z VAT-em i fiskusem. Dla producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego najbliższe miesiące to szansa m.in. na uregulowanie kwestii rynku elektrośmieci. Bo obowiązująca dziś ustawa – na której kształt niestety nie mieliśmy wpływu – wręcz pozwala na funkcjonowanie szarej strefy. A to negatywnie wpływa nie tylko wizerunek naszej branży, ale też na ochronę środowiska i budżet państwa.

W 2017 roku rozstrzygać się będzie także wiele kwestii w Unii Europejskiej – w zakresie jednolitego rynku cyfrowego i związanych z nim spraw dotyczących prawa autorskiego. Chodzi tu m.in. o swobodny przepływ danych w ramach rynku wspólnotowego. Będziemy aktywnie uczestniczyć w debacie na ten temat.

 

Autor jest prezesem ZIPSEE „Cyfrowa Polska”