Ostatni czas nie był łaskawy dla polskiej branży elektronicznej. Firmy, które przez działalność oszustów utraciły płynność finansową lub zostały doprowadzone do upadłości, stały się dużym problemem dla ubezpieczycieli, zobligowanych w takiej sytuacji do wypłaty odszkodowań. Mimo że sytuacja w sektorze nowoczesnych technologii w końcu się poprawiła, ubezpieczyciele dalej patrzą na polskie firmy IT z pewną nieufnością. Dlatego cieszę się, że Ministerstwo Finansów nie tylko zauważyło problem, ale też postanowiło zainterweniować.

Temu służyło spotkanie w resorcie zorganizowane przez wiceministra finansów Pawła Gruzę z udziałem przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej, ubezpieczycieli oraz naszej branży. Była to szansa na szczerą rozmowę na ten temat i próba uzdrowienia tej niekorzystnej dla dystrybutorów sytuacji. Podczas spotkania silnego wsparcia udzielili nam przedstawiciele Ministerstwa Finansów i KAS. Sugerowali oni ubezpieczycielom, że nie ma potrzeby, by ci wprowadzali zbyt niskie limity na ubezpieczenia transakcji, bo handel w branży się ustabilizował. Mało tego – jak podkreślali – nasz sektor nie jest już dziś bardziej narażony na ewentualne działanie oszustów podatkowych od innych branż.

Warto zauważyć, że Ministerstwo Finansów nie tylko reaguje na aktualne problemy, ale też chce się ustrzec przed takimi, które mogłyby pojawić się w przyszłości. Świadczy o tym otwartość resortu na rozmowę z przedstawicielami naszej branży, wymianę doświadczeń i podejmowanie wspólnych inicjatyw, które mają pozytywnie wpłynąć na całą gospodarkę. Taki zamysł stoi na przykład za warsztatami w Ministerstwie Finansów z udziałem dystrybutorów, urzędników resortu i Krajowej Administracji Skarbowej, podczas których wspólnie będziemy mieli szansę wyjaśnić specyfikę naszej branży, aby kontrole skarbowe nie szkodziły w przyszłości uczciwym firmom.

Ustabilizowaniu sytuacji rynkowej przysłuży się również kodeks dobrych praktyk, nad którym pracuje resort wraz z przedstawicielami przedsiębiorców. Osobiście cieszę się, że ZIPSEE „Cyfrowa Polska” stało się oficjalnym partnerem, który wszedł w skład specjalnego ministerialnego zespołu ds. uregulowania kwestii należytej staranności. Nasze bieżące konsultacje z Ministerstwem Finansów w zakresie sytuacji w branży mają na celu ustabilizowanie rynku i wyeliminowanie nadmiernego ryzyka, które spowodowane jest trwającymi kontrolami skarbowymi. Wspólne prace nad tworzeniem nowych regulacji prawnych dają szansę na zaspokojenie potrzeb państwa oraz mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój polskiej gospodarki.