Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2011-06-24 11:00

Centrozap ma więcej Pronoksu

Centrozap i spółki zależne objęły 65 mln nowych akcji Pronoksu. Bezpośrednio lub pośrednio Centrozap znów kontroluje większość udziałów w upadłej firmie.

akcje centrozap pronox