Ponad połowa przedsiębiorstw w Polsce zamierza podnieść swoje kompetencje chmurowe. Większość planuje pozyskać je od operatorów chmury (38 proc.). Na podmioty i ekspertów zewnętrznych – firmy konsultingowe – wskazało 29 proc. Tak wynika z badania „Kompetencje chmurowe firm w Polsce 2020” zrealizowanego przez IDG na zlecenie Oktawave i 7bulls – a są to odpowiedzi z lutego i marca br., czyli z czasu, gdy pandemia dopiero się rozkręcała. Pytano duże i średnie firmy.

Szkolenia, webinaria, podcasty

Według badania połowa firm (50 proc. średnich i 55 proc dużych) chce podnieść kompetencje chmurowe za pomocą zorganizowanych szkoleń i programów certyfikacyjnych.

Wśród innych wskazywanych źródeł wiedzy ankietowani wymieniali jeszcze naukę własną z pomocą webinariów, podcastów i platform e-learningowych (51 proc.) oraz udział w konferencjach branżowych (47 proc.).

Duże firmy częściej stawiają na podnoszenie umiejętności własnych pracowników i zatrudnianie wykwalifikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa (53 proc.). Natomiast średnie wolą przenieść ciężar zapewnienia bezpieczeństwa na dostawcę chmury lub ekspertów zewnętrznych (65 proc).

Badanie wykazało więc wysoki poziom zaufania do zewnętrznych dostawców i operatorów chmury.

Połowa z zaawansowanym modelem

Z kolei poziom wykorzystania zaawansowanych modeli cloud computingu przez firmy w Polsce można uznać za średni, przynajmniej tak sytuacja przedstawiała się pół roku temu.

Co druga firma (51 proc.) korzysta lub planuje w niedalekiej przyszłości je wykorzystać. Tylko 18 proc. zamierza stawia na hybrid cloud, a 10 proc. przedsiębiorstw skłania się ku rozwiązaniom typu multicloud.

Poziom adaptacji architektury cross-cloud, zakładającej rozdzielenie warstw aplikacji, danych czy bezpieczeństwa między wielu dostawców chmury, jest niewielki i wynosi 6 proc.

Zawodzą ludzie

Aż 95 proc. incydentów bezpieczeństwa w systemach chmurowych wynika z błędów ludzkich, najczęściej po stronie użytkowników. Aby im zapobiegać, ponad połowa firm zamierza inwestować w podnoszenie kompetencji obecnie zatrudnionych pracowników IT (55 proc.). Częstszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa danych i aplikacji w chmurze będzie, jak wynika próba pozyskania potrzebnych kompetencji z zewnątrz – czyli od dostawcy chmury (39 proc.) lub podmiotów i ekspertów zewnętrznych (24 proc.) – zdecyduje się na to łącznie 63 proc. firm.