Operator Klastra 3S Data Center zorganizował w swoim warszawskim ośrodku specjalne spotkanie dla integratorów IT. Było ono okazją nie tylko do prezentacji rozwiązań przygotowanych z myślą o integratorach, ale także wybranych modeli współpracy i przykładowych wdrożeń, które przynoszą wymierne korzyści obu stronom.

Gdy rynek zmierza w stronę modelu abonamentowego, klienci coraz częściej skłaniać się będą ku wynajmowaniu usług, w coraz większym zakresie rezygnując z zakupów fizycznej infrastruktury. Dlatego integratorzy, którzy chcą się dostosować do zmian rynkowych, powinni rozważyć współpracę z komercyjnymi centrami danych. W ten sposób mają szansę na szybką i skuteczną odpowiedź na nowe potrzeby przedsiębiorców. Chociaż, jak podkreśla Piotr Pawłowski – wiceprezes zarządu Grupy 3S – szczególnie w naszym kraju wciąż pokutuje przekonanie, że najlepiej wszystko zrobić samemu, to wobec zmian na rynku współdziałanie staje się jedynym efektywnym rozwiązaniem.

Uczestnikom spotkania przedstawiono najważniejsze trendy na rynku infrastruktury oraz ewolucję, jaka nastąpiła w obszarze dostarczania i „konsumowania” IT. Krzysztof Kowalczyk, Hybrid IT Sales & PreSales Leader w HPE, dowodził, że wobec coraz większego wykorzystania analityki danych, sztucznej inteligencji i wspierającego transformację cyfrową hybrydowego IT, obsługa nowych aplikacji wykorzystywanych przez klientów będzie wymagać wsparcia wielkich mocy obliczeniowych. Dlatego, wraz ze wzrostem skomplikowania środowiska IT (które staje się coraz bardziej hybrydowe), integratorzy powinni posiąść umiejętność łączenia swojej oferty z nowoczesnymi technologiami i zasobami dostarczanymi przez data center. Znaczenie modelu usługowego będzie szybko rosło, bo – jak wynika z badań rynku polskiego – już teraz brakuje u nas od 30 do 50 tys. informatyków.

O tym, jak współpraca integratora z data center może wyglądać w praktyce, mówił Romuald Gacka, dyrektor ds. strategii i rozwoju w firmie Smart-in, przedstawiając konkretne przykłady kooperacji. Nakreślił w nich rolę data center w projektach integratorskich z perspektywy jego firmy, wdrażającej m.in. systemy ERP i inteligentny monitoring. Mówiąc o szansach i zagrożeniach w zmieniającym się otoczeniu rynkowym, podkreślał, że integratorzy są obecnie zmuszeni do praktycznie natychmiastowego dostarczania rozwiązań i usług. Klient przedstawia swój biznes i oczekuje zaspokojenia jego potrzeb „od ręki”. Wymaga to posiadania wcześniej przygotowanych produktów, które można szybko dostosowywać pod kątem pojemności i mocy obliczeniowych, a więc wejścia w chmurę. Tym bardziej, że strach przed chmurą się kończy i staje się ona naturalnym elementem środowisk IT u klientów.       

Piotr Pawłowski, na przykładzie oferty 3S pokazał, co data center może zrobić razem z integratorami. Operator – dysponujący rozproszonym geograficznie klastrem, obejmującym obecnie sześć centrów przechowywania i przetwarzania danych, połączonych siecią światłowodową – stworzył platformę usługową. Może ona dostarczać klientom stawiającym na hybrydowe IT część chmurową. I robić to za pośrednictwem integratora, który – łącząc zasoby lokalne klienta z zewnętrznym data center – ma do dyspozycji bezpieczną infrastrukturę klastra 3S, wsparcie techniczne i nadzór zespołu certyfikowanych inżynierów operatora oraz gotowe produkty w modelu XaaS.

Mocnym punktem spotkania była debata, podczas której uczestnicy mogli podzielić się oczekiwaniami i wątpliwościami związanymi z szybko dokonującymi się zmianami rynkowymi. Wskazywano m.in. na barierę mentalną we wprowadzaniu abonamentu, do którego wciąż nie są dostosowane strategie biznesowe polskich integratorów. Dlatego tak ważne jest wypracowanie spójnego modelu sprzedażowego, który z jednej strony będzie jasno definiował, ile klient płaci i za co, a z drugiej – był gwarancją tego, że sprzedawca zarobi na tym konkretne pieniądze.    

Uczestnicy spotkania mieli też okazję poznać warszawskie centrum danych Grupy 3S i ze szczegółami dowiedzieć się, jak funkcjonują profesjonalne obiekty tego typu.

Galeria zdjęć ze spotkania 3S z integratorami IT