W tradycyjnym modelu funkcjonowania centrum danych klient korzysta z usługi kolokacji oraz zapewnionego zasilania i chłodzenia. Następnie, w zależności od potrzeb, zawiera umowę dotyczącą dostępu do internetu (np. przez światłowód), kupuje sprzęt, który potem instaluje, konfiguruje i serwisuje. Wreszcie, samodzielnie zajmuje się pełną administracją. Większość z tych zadań wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, a to oznacza konieczność wynagradzania pracowników, którzy i tak przez większość czasu nie są potrzebni. Dlatego firmy coraz częściej odchodzą od modelu self-hosted i korzystania z kolokacji na rzecz zakupu konkretnych usług.

Oferta Data Space to nie tylko powierzchnia centrum danych, ale przede wszystkim centrum usług, z których klient może wybierać rozwiązania na swoją miarę. Operator, jako jedyny na polskim rynku, zapewnia cały ekosystem – od kolokacji przez sieć, prąd, porty sieciowe, sprzęt, serwery dedykowane, chmury prywatne, filtrowanie ruchu, DevOps as a Service po integrację całego środowiska z infrastrukturą dostawców chmury i firm telekomunikacyjnych.

Marcin Kowalski
Senior Product Manager, Data Space

Zgłosiła się do nas firma działająca w branży fintech, która potrzebowała kompletnej usługi, objętej rygorystyczną umową SLA. Zanim złożyliśmy ofertę nasi pracownicy starannie przeanalizowali środowisko klienta. Wykryli następujące problemy: brak skalowalności, niską odporność na awarie pamięci masowych, długi czas przywracania systemu do pracy po awarii. Zaproponowaliśmy usługę, w ramach której przejęliśmy w całości odpowiedzialność za utrzymanie w sprawności oprogramowania tworzonego przez klienta, kontaktowanie się z jego zespołami deweloperskimi, dobór sprzętu oraz bieżącą analizę obciążenia i propozycje ewentualnych zmian. Dzięki temu firma otrzymała platformę, która zapewni jej stabilny rozwój – możliwość elastycznego skalowania, bardzo wysoką odporność na awarie sprzętowe oraz realizację polityki backupowej zgodnie z założeniami biznesowymi.

To klienci Data Space decydują, które elementy dostarczą sami, a co otrzymają w pakiecie. Ma to znaczenie w przypadku firm, które otrzymują dofinansowanie na budowę infrastruktury IT, bowiem współpraca z Data Space może bazować na dwóch umowach: jednej dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu, jego serwisu i utrzymania oraz drugiej, obejmującej administrowanie tym środowiskiem.

Dzięki takiemu podejściu można dokładniej określić odpowiedzialność za sprawne działanie środowiska oraz przestrzegać rygorystycznych standardów bezpieczeństwa i SLA. Analiza potrzeb odbiorców usług pozwala dopasować rozwiązanie do wykorzystywanych przez nich wcześniej systemów i utrzymywać infrastrukturę w pełnej sprawności przez całą dobę.

Według szacunków Data Space, klienci, którym operator pomógł wybrać optymalne rozwiązanie, obserwują zmniejszenie całkowitych kosztów IT o 18–42 proc. w porównaniu z poprzednim modelem działania. W przypadku migracji systemów funkcjonujących w chmurach publicznych oszczędności mogą sięgnąć nawet 70 proc. Więcej informacji o wdrożeniach zrealizowanych przez Data Space można znaleźć na stronie www.dataspace.pl. Firma współpracuje z wieloma resellerami, którzy otrzymują prowizję za wspólne realizowanie projektów u klientów końcowych.

Dodatkowe informacje:

Dariusz Makowski, Business Development Director, Data Space, dariusz.makowski@dataspace.pl