Filarem oferty firmy Unitex są jedyne na rynku podłączane przez port USB 3.0 napędy taśmowe w standardzie LTO (7., 8. i 9. generacja). Dostępny jest również model hybrydowy, wyposażony dodatkowo w port SAS 6 Gb. Urządzenia zapewniają bardzo wysoką prędkość transferu danych. Dla napędów z interfejsem USB 3.0 jest to 240 MB/s, zaś w przypadku SAS 6 Gb – 300 MB/s (bez kompresji). Są podłączane w prosty sposób poprzez port USB do serwera (bez dodatkowych kart HBA), stacji roboczej czy wydajnego laptopa, dzięki czemu nie jest wymagana żadna specjalna wiedza i umiejętności dotyczące przechowywania danych na taśmach LTO. Łatwość ich obsługi powoduje, że znajdują zastosowanie w archiwizacji danych medycznych, zapisach z kamer monitoringu, w obróbce wideo, w mediach i do wymiany danych.

W zestawie z napędami znajduje się proste w obsłudze oprogramowanie LTFS3000. Umożliwia ono przenoszenie lub kopiowanie danych metodą „przeciągnij i upuść” z Eksploratora Windows lub macOS Finder do napędu taśmowego LTO i zapisywanie ich na taśmach w formacie LTFS. Dzięki temu mogą być odczytane w systemach macOS, Windows i Linux. Napędy Unitex współpracują także ze wszystkimi popularnymi aplikacjami do wykonywania kopii zapasowych.

Backup dla Windows i macOS

Unitex ma w ofercie również kompatybilne z napędami taśmowymi tego producenta oprogramowanie FASTapeLT, które umożliwia zapisywanie z wysoką wydajnością plików na taśmach LTO w formacie LTFS. Aplikacja zapewnia jednoczesne kopiowanie danych na wiele taśm LTO i innych nośników (np. zewnętrzne twarde dyski lub macierze dyskowe), jak też tworzenie zadań wykonywanych sekwencyjnie. Umożliwia także wymianę danych między systemami macOS i Windows.

Bezpieczeństwo zapisywanych przez FASTapeLT danych jest traktowane priorytetowo. Dla każdego kopiowanego pliku automatycznie zapisywana jest wartość skrótu MD5. Dostępne są także trzy tryby weryfikowania zapisu: wszystkie bloki danych oraz nazwy i rozmiary plików, wybrane bloki danych oraz wszystkie nazwy i rozmiary plików albo tylko nazwy i rozmiary plików. Dodatkowo, dostępna jest także funkcja replikacji taśm LTO, dzięki której można wykonać ich identyczną kopię, na przykład w celu wywiezienia do zapasowego centrum danych. Wszystkie wykonywane operacje, a przede wszystkim status kopii backupowej i przeprowadzonej weryfikacji zapisu, są odnotowywane w dostępnym dla użytkownika dzienniku.

Archiwizacja na taśmy

Taśmy są bardzo popularnym nośnikiem do długotrwałego archiwizowania danych. Dlatego Unitex opracował specjalne oprogramowanie do tego celu – ArchiveLT. Współpracuje ono nie tylko z taśmami, ale potrafi zapisywać pliki też na dyskach HDD/SSD lub nośnikach optycznych.

ArchiveLT umożliwia zautomatyzowanie procesu archiwizacji poprzez stworzenie jej harmonogramu. Alternatywnie można skorzystać z funkcji obserwowania folderów i ich automatycznej archiwizacji, gdy objętość zgromadzonych w nich plików lub ich liczba przekroczy ustawioną wartość, albo po wykryciu określonej nazwy pliku. Przeprowadzona w ten sposób archiwizacja na taśmę – przykładowo – danych z kamer monitoringu zapewnia oszczędność miejsca na dysku i obniżenie kosztów.

Zastosowany w oprogramowaniu ArchiveLT unikalny algorytm transferu danych pozwala na maksymalne wykorzystanie wydajności urządzenia, na które wykonywana jest ich kopia. Ponadto, zapewnionych zostało wiele funkcji umożliwiających bezpieczną obsługę ważnych danych, a wśród nich jednoczesna archiwizacja na wiele nośników, automatyczna weryfikacja po skopiowaniu plików, szyfrowanie taśm LTO itp.

Informacje o zarchiwizowanych przez aplikację ArchiveLT danych są rejestrowane i dostępne do przeszukiwania w trybie offline. Dla każdego pliku można zdefiniować aż piętnaście różnego rodzaju metadanych. Przykładowo, możliwe jest opisanie, na której półce w archiwum będzie znajdowała się taśma zawierająca pełną wersję pliku. Zbierane są również wszystkie informacje historyczne o wykonanych procesach archiwizacji, takich jak status ich zakończenia, czas przetwarzania zadania, dane dotyczące źródłowego i docelowego nośnika danych, a także wartość hash (MD5/SHA-1), która umożliwia kontrolę spójności zarchiwizowanych informacji.

Dodatkowe informacje: Arthur Kilian, dyrektor sprzedaży CEE, Arkicon IT, arthur.kilian@arkicon.eu, tel. 784 689 906