Błyskawiczny rozwój rynku AV w ostatnim czasie był związany z rosnącą popularnością komunikacji wideo, a co za tym idzie wzrastającym zapotrzebowaniem na narzędzia do konferencji i współpracy. Jeśli dodać do tego coraz większą dostępność interaktywnych ekranów czy ścian wideo, to trudno nie zauważyć, że technologie audio-wideo są już wszechobecne w nowoczesnym środowisku pracy i rozrywki. Począwszy od dużych firmowych sal konferencyjnych i instalacji digital signage, po kameralne i elastyczne miejsca spotkań typu huddle room. W ten sposób AV stało się dla firm sposobem na tworzenie kompleksowych doświadczeń użytkowników oraz ułatwianie im interakcji w czasie rzeczywistym.

Obserwujemy przy tym postępujące przechodzenie AV na systemy oparte na protokole IP. To efekt tego, że wiele firm  chce przesyłać strumieniowo treści audio i wideo przez istniejące już sieci Ethernet. Technologia AV over IP zapewnia użytkownikom końcowym i administratorom sieci możliwości znacznego ograniczenia kosztów oraz zwiększenia szybkości wdrażania, skalowania i łatwości użytkowania. Przejście w branży AV z tradycyjnej łączności na tę opartą na protokole IP zapewnia również możliwość wykorzystania wyższej jakości treści, co jest możliwe dzięki obsłudze wideo o wysokiej rozdzielczości.

Korzyści z integracji 

Jeśli prześledzimy trwający od lat proces cyfryzacji mediów, integrację świata IT ze światem AV trzeba uznać za zupełnie naturalne zjawisko. Specjaliści w tym zakresie zwracają w tym kontekście uwagę na fakt, że obie techniki towarzyszą sobie od dawna. Dobrym przykładem są elektroniczne instrumenty, cyfrowe miksery, jak również cyfrowe i kablowe telewizje. Jednak nie tylko.

– Wymieniłbym jeszcze kompresję obrazu oraz dźwięku i upowszechnianie się formatów cyfrowych, począwszy od płyty kompaktowej, której projekt powstał na papierze jeszcze w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia! Ponadto rozwój platform streamingowych w ostatnich latach również dołożył swoją cegiełkę i śmiem twierdzić, że jeszcze przyspieszył rozwój technologii związanych z przesyłaniem danych audio i wideo z wykorzystaniem sieci komputerowych – mówi Aleksander Turski, Sales Engineer w Zyxel Networks.

Obecnie możliwe jest budowanie systemów sieci komputerowych do obsługi telewizji cyfrowej na przykład w hotelach czy szpitalach. A telewizja oczywiście nie musi służyć wyłącznie do wyświetlania treści wyprodukowanych przez stacje telewizyjne, bo można ją wykorzystać do wyświetlania materiałów marketingowych w centrach handlowych i biznesowych, w muzeach, galeriach, teatrach i innych miejscach użytku publicznego. A zatem wszędzie, gdzie potrzebne jest nowoczesne rozwiązanie dostarczające treści multimedialne wysokiej jakości ze sprawnym przesyłaniem danych i centralnym zarządzaniem urządzeniami oraz treścią.

Postęp sprawił, że dzisiaj trudno wyobrazić sobie instalację audio-wideo w sali konferencyjnej, wykładowej czy też sali spotkań bez szeroko rozumianego IT. Dobrym przykładem integracji jest bardzo dynamicznie rozwijająca się domena wideokonferencji, które zagościły już w zasadzie w każdej nowo projektowanej przestrzeni edukacyjno-szkoleniowej oraz miejscu spotkań. Przykładów można przytoczyć więcej, w tym nagrywanie oraz streaming materiałów szkoleniowych w korporacji albo w sektorze medycznym.

– W każdym z wymienionych zastosowań AV zalety integracji z IT są podobne: łatwość przesyłania i zarządzania sygnałem wysokiej rozdzielczości, elastyczność rozwiązania, osiągnięcie dużych dystansów przesyłania sygnału, możliwość multiplikowania treści i finalnie możliwość zbierania oraz analizowania danych – wylicza Kamil Węglarz, Pro A/V, Business Development Manager w polskim oddziale Aten.

Powody funkcjonalne i technologiczne można mnożyć, ale i tak tym najważniejszym okazuje się oczywiście koszt.

– A ten stał się bardzo wysoki przy zastosowaniu klasycznych macierzy przełączających i strumienia video w niskiej kompresji w rozdzielczości 4K. Taki strumień możemy przesłać za pomocą przełącznika, którego koszt na strumień będzie 10-krotnie niższy. Dodatkowo przełączniki sieciowe ze swej natury są zaprojektowane w sposób umożliwiający przesyłanie strumienia danych o dużej wrażliwości na opóźnienia i nie wymagają żadnych dodatkowych elementów, aby takie zadania realizować – tłumaczy Piotr Dudek, regionalny dyrektor Netgeara na Europę Wschodnią.

Dzięki integracji z infrastrukturą IT, infrastruktura AV nie stanowi osobnego bytu, a przez to zyskuje się możliwość integracji nie tylko na poziomie sprzętowym, ale również aplikacyjnym. Pojawiają się także bez porównania większe możliwości wykorzystywania strumienia AV nie tylko lokalnie, ale również globalnie.