Narzędzia do zarządzania procesami IT są zwykle wyposażone w funkcje raportowania – najczęściej oferują zestaw predefiniowanych raportów i pulpitów do wykorzystania. Problem w tym, że dla osób podejmujących decyzje biznesowe ani te raporty, ani pulpity nie są łatwe w użyciu i dużo czasu zabiera doprowadzenie ich do „stanu używalności”. Zarządzający IT w przedsiębiorstwach najczęściej nie mają wystarczających umiejętności i nie dysponują czasem potrzebnym do analizowania danych, które mają obrazować określone trendy, a także umożliwiać zwiększanie wydajności i zapewniać stały rozwój usług. Dlatego potrzebują uniwersalnych i wydajnych narzędzi do raportowania, których można używać bez zbędnego trudu.

 

Prostota i samoobsługowość

Technika agregowania danych Xtraction Solutions daje przedsiębiorstwom możliwość łączenia wielu źródeł informacji w jedno łatwe w obsłudze rozwiązanie. Prostota użycia sprawia, że nawet osoby, które nie dysponują specjalistyczną wiedzą, są w stanie szybko wizualizować środowisko IT, a następnie poprawiać jakość procesów, usług i zabezpieczeń w swojej firmie.

Xtraction to oparte na przeglądarkowym interfejsie narzędzie do raportowania, umożliwiające analizowanie informacji w trybie drill down, filtrowanie oraz sporządzanie w czasie rzeczywistym raportów ad hoc. Pulpity są w nim tworzone prostą metodą „przeciągnij i upuść”. Oprogramowanie cechuje daleko idąca samoobsługowość, która w połączeniu z intuicyjnym, interaktywnym interfejsem decyduje o wartości tego wyjątkowo przyjaznego dla użytkownika rozwiązania.

 
Nie tylko do produktów LANDESK-a

Xtraction znacznie poszerza dotychczasową ofertę LANDESK-a obejmującą produkty do zarządzania IT. Obecnie Xtraction w pełni wspomaga zarządzanie środowiskiem IT przy użyciu takich narzędzi jak LANDESK Management Suite czy LANDESK Service Desk. Producent ma zamiar rozszerzyć funkcjonalność tego oprogramowania do raportowania i włączyć go do oferty LANDESK Workspaces. Aplikacja ta umożliwia firmom intuicyjne zarządzanie infrastrukturą IT, m.in. ujednolicenie danych, upraszczanie procesów i używanie określonych narzędzi w zależności od ról, jakie pełnią w organizacji poszczególni użytkownicy.

Jednak wykorzystanie Xtraction w produktach LANDESK-a to tylko część możliwości tego oprogramowania. Partnerzy producenta mogą oferować je klientom stosującym narzędzia innych producentów, bo Xtraction już teraz zapewnia gotowe konektory do kilkudziesięciu systemów do zarządzania (m.in. MS SCCM, ServiceNow, Cisco, Frontrange, SolarWinds, CA, Altiris, BMC i HP). W ten sposób umożliwia intuicyjne tworzenie raportów na podstawie danych dostarczanych przez te produkty. Co więcej, LANDESK ma w planach dalsze rozwijanie modeli danych i predefiniowanych pulpitów dla oprogramowania oraz baz danych innych producentów, tworząc ofertę odpowiadającą najróżniejszym potrzebom klientów. Po przejęciu Xtraction Solutions jej dotychczasowi klienci zostali objęci stałym wsparciem technicznym ze strony LANDESK-a. Partnerzy producenta zyskali w ten sposób ujednolicone narzędzie do wizualizacji, które mogą oferować klientom korzystającym z różnego rodzaju systemów w swoim środowisku.

Zachęcająca perspektywa rynkowa

Firma analityczna Gartner określa narzędzia, jakim jest Xtraction, terminem Business Value Dashboards (BVD). Ich zadaniem jest szybkie dostarczenie wiarygodnego, opartego na analizie danych raportu z wizualnym przedstawieniem wydajności i bieżących trendów. Gartner przewiduje w najbliższych latach bardzo szybki wzrost wykorzystania tego typu narzędzi przez firmy zajmujące się infrastrukturą i procesami IT.