System klimatyzacji w każdym centrum danych pełni dwie kluczowe funkcje: zapewnia dostarczenie mocy oraz powietrza do urządzeń IT. Całkowita moc chłodzenia systemu klimatyzacji (podawana w kilowatach) jest taka sama dla wszystkich systemów chłodzenia – musi pokrywać całkowitą moc obciążenia (kW) urządzeń IT. Technologie służące do spełnienia tej funkcji są jednakowe niezależnie od tego, czy system chłodzenia zaprojektowano dla pojedynczego pomieszczenia, rzędu szaf czy pojedynczej szafy.

Główna różnica pomiędzy sposobami chłodzenia tkwi w sposobie dostarczania powietrza do klimatyzowanych urządzeń. W odróżnieniu od zasilania, gdzie przepływ ogranicza się do przewodów i jest wyraźnie widoczny jako element całej konstrukcji, przepływ powietrza jedynie z grubsza ogranicza konstrukcja budynku, natomiast nie jest on widoczny i w różnych pomieszczeniach może zachodzić w zupełnie inny sposób. Skuteczne sterowanie przepływem powietrza to główny cel różnych rozwiązań konstrukcyjnych systemów chłodzenia.

Fizyczne rozmieszczenie urządzeń klimatyzacyjnych z grupy Computer Room Air Conditioning (CRAC) może być różne. Mogą one obejmować całe pomieszczenie, ale też być przypisane poszczególnym rzędom szaf przemysłowych lub wręcz pojedynczym szafom.

 

Architektura dla całych pomieszczeń

Architektura obejmująca całe pomieszczenie może się składać z jednego lub wielu klimatyzatorów dostarczających chłodne powietrze przez kanały, przepustnice, otwory wentylacyjne itp. Doprowadzanie i odprowadzanie powietrza może być częściowo ograniczone systemem podniesionej podłogi lub umieszczoną w górnej części pomieszczenia komorą powrotną.

 

Architektura dla rzędów

Urządzenia CRAC dla poszczególnych rzędów szaf mogą być zainstalowane pomiędzy szafami ze sprzętem IT w górnej części pomieszczenia lub pod podłogą. W porównaniu z architekturą dla całych pomieszczeń ścieżki przepływu powietrza są krótsze i wyraźniej określone oraz znacznie bardziej przewidywalne. Dzięki temu można w nich wykorzystać pełną znamionową moc urządzeń CRAC i osiągnąć jej większą gęstość.

 
Architektura dla szaf

Urządzenia CRAC mogą być przymocowane bezpośrednio do szaf lub zamontowane w ich wnętrzu. W porównaniu z innymi architekturami ścieżki przepływu powietrza są tu jeszcze krótsze i dokładniej określone, co przekłada się na ich całkowitą odporność na zmiany w instalacji i ograniczenia związane z układem pomieszczenia. Można wykorzystać pełną znamionową moc urządzeń CRAC i osiągnąć jej najwyższą gęstość (maks. 50 kW na szafę).

 

Architektura mieszana

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby architektury chłodzenia całego pomieszczenia, rzędów i pojedynczych szaf mogły być zastosowane łącznie w tej samej instalacji. W praktyce często takie mieszane rozwiązanie jest bardzo korzystne – szczególnie w centrach danych, w których występuje szeroki zakres gęstości mocy.

 

Rozwiązania hybrydowe

Dostępne są także inne technologie chłodzenia o własnościach uniemożliwiających zaklasyfikowanie ich do którejkolwiek z opisanych architektur i mające cechy każdej z nich. Przykładem mogą być kanałowe systemy wydmuchiwania powietrza wylotowego, które przechwytują ogrzane powietrze z szafy i zawracają je kanałami bezpośrednio do systemu chłodzenia całego pomieszczenia. Takie rozwiązanie ma pewne zalety systemu chłodzenia szafy, lecz może zostać zintegrowane z istniejącym lub planowanym systemem chłodzenia całego pomieszczenia.

 

Dodatkowe informacje:

 

Sławomir Kubiczek, dyrektor sprzedaży rozwiązań chłodnictwa i klimatyzacji precyzyjnej, Schneider Electric Polska,
slawomir.kubiczek@schneider-electric.com