Emerson Network Power oferuje rozwiązanie zasilania gwarantowanego najnowszej generacji – Trinergy Cube – przeznaczone do dużych serwerowni i centrów danych. Ten modułowy system ze zoptymalizowaną wydajnością cechuje średnia sprawność na poziomie aż 98,5 proc. Minimalizacji rozpraszania energii i ciepła w centrum danych sprzyja natomiast specjalnie do tego zaprojektowana architektura Trinergy Cube. Pomaga ograniczyć zapotrzebowanie na korzystanie z urządzeń klimatyzacyjnych, a tym samym ich zużycie.

Integratorzy mają wyjątkowe możliwości dostosowywania Trinergy Cube do potrzeb klienta, bowiem skalowalność tego urządzenia (przy gęstości mocy na moduł nawet 400 kVA) zapewnia spełnienie dowolnych wymagań wobec systemu zasilania – od 250 kW do 3 MW, a nawet do 20 MW w układzie równoległym. Tę najwyższą dostępną czynną moc znamionową uzyskuje się dzięki modułowości aż w trzech wymiarach: w pionie, poziomie i prostopadle. Modułowość w pionie umożliwia serwisowanie modułów mocy podczas pracy zasilacza UPS. Pozioma modułowość zapewnia skalowanie mocy, bez wyłączania systemu, przez dodawanie kompletnych modułów mocy UPS obok siebie i wokół szafy (wejść/wyjść). Z kolei modułowość prostopadła gwarantuje pracę z ośmioma kompletnymi zasilaczami UPS (z pełną liczbą modułów mocy) w układzie równoległym.

Dzięki modułom o wysokiej gęstości mocy Trinergy Cube jest dziś jedynym statycznym zasilaczem UPS na rynku, zdolnym osiągnąć 3 MW w pojedynczej jednostce. Co więcej, system można skonfigurować na wiele różnych sposobów – ustawiając moduły szeregowo, w kształcie litery L lub tyłem do siebie. Dzięki temu oraz dużej mocy przypadającej na moduł można w pełni wykorzystać powierzchnię w centrum danych.

 

Trzy tryby Ochrony

Skalowalność w zakresie mocy to tylko jeden z wielu dowodów elastyczności Trinergy Cube. System działa w trzech trybach. Bez szkody dla jakości i dostępności zasilania są one aktywowane tak, aby dostosować do potrzeb klienta poziom ochrony i wydajność rozwiązania. Tryb VFI daje maksymalną kontrolę zasilania, zapewniając najwyższy poziom jego kondycjonowania i chroniąc zabezpieczane urządzenia przed wszelkimi zakłóceniami w sieci elektrycznej. Maksymalną oszczędność energii gwarantuje natomiast tryb VFD, w którym system wykrywa, kiedy kondycjonowanie jest niepotrzebne, i w takim przypadku umożliwia przepływ energii przez linię obejściową. Ostatni tryb (VI) zapewnia wysoką sprawność i kondycjonowanie zasilania, kompensując współczynnik zawartości harmonicznych (THDi), współczynnik mocy (PF) oraz spadki i wzrosty napięcia zasilającego.

 

Ciągłość działania centrum danych zależy od niezawodności zasilania. Aby ją zwiększyć, w Trinergy Cube wprowadzono wiele usprawnień. Rozwiązanie m.in. sprawdza stan swoich tranzystorów IGBT, kondensatorów, wentylatorów, styków i akumulatorów, a w razie potrzeby informuje administratora o konieczności konserwacji. Dzięki precyzyjnemu śledzeniu zdarzeń, rejestracji przebiegów napięć i analizie zawartości harmonicznych prądu i napięcia, możliwe jest wykrywanie zjawisk zewnętrznych, które mają wpływ na dostępność usług centrum danych. Trinergy Cube rejestruje też wszystkie istotne dane – od wydajności po parametry opisujące czas własnej pracy. Uzyskanie tych informacji zapewnia kontrolę i optymalizację wykorzystania przestrzeni fizycznej centrum danych oraz zwiększa jego efektywność energetyczną.

 

Wydajne i ekonomiczne chłodzenie

W centrum danych duża liczba urządzeń w szafach w połączeniu z dużą skalą przetwarzania danych może skutkować pojawieniem się tzw. gorących punktów (hotspot), mających fatalny wpływ na dostępność fizycznych i wirtualnych serwerów. Aby temu przeciwdziałać, Emerson Network Power oferuje zaawansowane rozwiązania do zarządzania energią cieplną.

Są to m.in. agregaty wody lodowej z freecoolingiem i systemem chłodzenia adiabatycznego. Chronią ciągłość pracy aplikacji typu Business Critical Continuity, działających w trybie 24/7/356. Charakteryzują się bardzo skuteczną pracą w trybie freecoolingu. Co więcej, są wyposażone w system zwiększający efektywność energetyczną agregatu, zarówno w danej chwili, jak przez cały rok (bazujący na zraszaniu powietrza chłodzącego skraplacz).

Dotychczas stosowane systemy zraszania wymagały korzystania ze stacji uzdatniania wody, co zwiększało koszty i zmniejszało korzyści z procesu adiabatycznego schładzania powietrza. W agregatach Liebert AFC zastosowano klasyczny system zraszania zwykłą wodą wodociągową, co nie ma wpływu na niezawodność rozwiązania. Mogą one pracować w kilku trybach, w zależności od temperatury zewnętrznej, wykorzystujących freecooling, chłodzenie adiabatyczne, obie techniki równocześnie i dodatkowo sprężarki.

Inne rozwiązanie, Liebert PCW, to precyzyjne, oszczędne systemy chłodzenia dostosowane do rozwiązań cloud computing. Zakres mocy chłodzonych wodą urządzeń dla centrów danych zwykle wynosi od 60 kW aż do kilkudziesięciu MW. To kompleksowe rozwiązanie obejmuje nie tylko jednostki chłodzące, ale również agregaty wody lodowej o najlepszej sprawności, gwarantujące niezawodność centrów danych.

 

Z kolei moduł Liebert EFC jest wyposażony w takie zaawansowane technologie, jak pośrednia wymiana ciepła przez powietrze lub chłodzenie wyparne. Rozwiązanie może obniżać temperaturę powietrza, wykorzystując zasadę chłodzenia wyparnego. Proces ten polega na parowaniu wody pod ciśnieniem, co powoduje ogrzewanie otaczającego powietrza. Dzięki niemu moduł może osiągać częściową efektywność wykorzystania energii (pPUE) równą 1,03, przy maksymalnej sprawności energetycznej i minimalnych kosztach operacyjnych.

 

Usługa zdalnego monitorowania i diagnostyki

Systemy zasilania i klimatyzacji precyzyjnej – od których zależy ciągłość działania centrum danych – muszą być utrzymywane w optymalnym stanie przez cały okres eksploatacji. Dzięki usłudze zdalnego monitorowania i diagnostyki LIFE.net, dział serwisowy Emerson Network Power może monitorować system i zapobiegać wystąpieniu stanów alarmowych.

Objęte usługą LIFE zasilacze UPS i jednostki do zarządzania energią cieplną są zaprogramowane do komunikacji z centrami serwisowymi i przesyłania danych w regularnych odstępach czasu lub w momencie aktywacji alarmu. Gwarantuje to natychmiastowe wskazanie najlepszego sposobu działania, zapewniając szybką reakcję na zdarzenie i wczesną interwencję wykonywaną zdalnie lub, jeśli to konieczne, na miejscu – przez inżyniera serwisowego. Klienci regularnie otrzymują szczegółowe raporty zawierające informacje o stanie systemu, działaniu jednostek oraz trendach w wybranych okresach.

Dodatkowe informacje:

Paweł Umiński, Channel Sales Manager,

Emerson Network Power, tel. 500-105-463,

Pawel.Uminski@Emerson.com

Artykuł powstał we współpracy z firmą Emerson Network Power.