Zabezpieczenie serwerowni i budynku

Platforma iProtect to system typu Security Management
Systems (SMS). Umożliwia sterowanie, kontrolę oraz spójną prezentację stanu
pracy wszystkich systemów zabezpieczeń. Moduł kontroli dostępu (KD) zapewnia
monitoring przepływu osób oraz ich lokalizacji w obrębie budynku.
Gromadzone dane umożliwiają analizę wejść do wybranych stref lub pomieszczeń
oraz stanowią podstawę tworzenia raportów czasu pracy.

W obrębie systemu
jest możliwe zintegrowanie wielu rozwiązań i technologii, w tym
czytników zbliżeniowych, biometrycznych, dalekiego zasięgu czy rozwiązań
bezprzewodowych. Moduł sygnalizacji włamania i napadu zapewnia pełną
kontrolę nad tego rodzaju zagrożeniami, sprawnie informując o próbach
naruszenia chronionych stref. Przeciwdziała zarówno próbom włamania, jak
i zagrożeniom stwarzanym przez osoby przebywające w chronionym  obiekcie. Dzięki integracji
z rozwiązaniami kontroli dostępu, jest możliwe zarządzanie strefami
zabezpieczeń za pomocą czytników modułu KD.

Systemy zabezpieczeń mogą być wdrażane w modelu SECaaS
(Security as a Service), w którym wiele obiektów umieszczonych
w różnych miejscach jest objętych jednym zintegrowanym systemem
zabezpieczeń (w centrum danych firmy lub operatora), a bezpieczeństwo
tych obiektów jest zapewniane w formie zdalnej usługi, rozliczanej w modelu
abonamentowym.

 

Zarejestrować, przeanalizować i alarmować

Platforma DIVA (Digitial Intelligent Video Architecture)
jest rozwiązaniem typu Video Management Software do pracy w obiektach,
w których konieczny jest podwyższony poziom zabezpieczeń, jakimi są
serwerownie. W takich pomieszczeniach zalecane jest wdrożenie
zoptymalizowanego procesu dozoru wizyjnego z wykorzystaniem inteligentnej
analizy obrazu. Dzięki funkcjom rozpoznawania twarzy i wykrywania ruchu,
realizowanym według  wcześniej
zdefiniowanych reguł, system aktywuje alarm w przypadku zagrożenia.
W ten sposób bezpieczeństwo danych oraz urządzeń nie jest zależne jedynie
od jakości pracy personelu ochrony obiektu.

 

Ważnym
uzupełnieniem oferowanej przez platformę DIVA analizy obrazu, nazywanej funkcją
VCA (Video Content Analysis), jest zapewnienie dużej elastyczności definiowania
zakresu oraz metody zarządzania informacją na ekranach monitorów stacji
operatorskich pracowników ochrony. Duża elastyczność cechuje też możliwe
scenariusze instalacji platformy – co ważne – zwiększającej
niezawodność pracy urządzeń. Takie podejście jest możliwe między innymi dzięki
wyposażeniu kamer w gniazdo SFP, co zapewnia  redukcję liczby urządzeń aktywnych
działających w dłuższych torach transmisyjnych, budowanych
z wykorzystaniem kabli światłowodowych.

 

Przełączniki i okablowanie do zabezpieczeń

Serie przełączników przeznaczone do systemów zabezpieczeń
w ofercie C&C Partners wyróżniają się nie tylko bardzo przydatną
funkcją PoE+ (Power over Ethernet), zapewniającą transmisję danych, ale również
dostawę zasilania o mocy 30 W (w tym samym
przewodzie). Istotne są również unikalne złącza, które można
wykorzystać do integracji z systemem kontroli dostępu. Duży nacisk
położono na podwojenie i redundancję zasilania, zarówno
w urządzeniach dla szkieletu sieci, jak i dostępowych.

W przełącznikach
zaimplementowano najnowsze rozwiązania zwiększające dostępność sieci (m.in.
G.8032 ERPS), dzięki którym rekonfiguracja sieci w topologii pierścienia
nie przekracza 50 ms, a ewentualny przestój staje się praktycznie
niezauważalny. Funkcja IGMP snooping zapobiega zalewaniu sieci pakietami (flooding) oraz ogranicza intensywny ruch wideo w paśmie
przeznaczonym wyłącznie do odbioru przez stacje podglądowe.

Warstwę fizyczną, służącą do połączenia urządzeń
w systemach zabezpieczeń, stanowi system okablowania strukturalnego firmy
Multimedia Connect. Składają się na niego komponenty, które podnoszą
niezawodność i wydajność połączeń w systemach zabezpieczeń: specjalne
kable skrętkowe, światłowodowe, złącza i 19-calowe szafy
teleinformatyczne. Kable miedziane są przystosowane do transmisji wideo
z kamer CCTV IP oraz przenoszą zasilanie PoE. Wtyki RJ-45, dzięki
unikalnemu kluczowi, są chronione przed wypięciem z kamery przez niepowołane
osoby.

 

Bezpieczne przesyłanie danych

Wydajne połączenia szkieletowe to podstawa bezproblemowego
dostępu do zasobów z wielu stacji roboczych, telefonów VoIP, serwerów czy
innych urządzeń podłączonych do sieci LAN. Przełączniki oferowane przez C&C
Partners gwarantują przepływności 10 oraz 40 Gb/s na portach typu uplink
i zostały zaprojektowane specjalnie do środowisk o dużym natężeniu
ruchu.

Sieć i dane chronią
zaawansowane systemy zabezpieczeń, przyznając dostęp wyłącznie uprawnionym
użytkownikom na podstawie adresów MAC, ograniczając całkowitą liczbę urządzeń
korzystających z danego portu przełącznika oraz chroniąc przed atakami
typu MAC flooding. Kontrola dostępu IEEE 802.1x – oparta na portach lub
adresach MAC – gwarantuje, że przed otrzymaniem dostępu do sieci wszyscy
jej użytkownicy są autoryzowani. Gdy użytkownik jest uwierzytelniony, to na
porcie, do którego jest przyłączony, zostają automatycznie aktywowane:
przypisana mu sieć VLAN, ustawienia jakości usługi QoS oraz polityka
prywatności. Jeśli nie został uwierzytelniony, to jako gość jest przyłączony do
sieci VLAN z ograniczonym dostępem. Dla zapewnienia bezpieczeństwa sieci
bezprzewodowej urządzenia są wyposażone w najnowsze technologie
zabezpieczania na dwóch poziomach: Personal i Enterprise.

 

Okablowanie strukturalne na potrzeby sieci LAN
i centrum danych to infrastruktura kablowa miedziana, światłowodowa oraz
szafy teleinformatyczne, gwarantujące bezpieczne przesyłanie informacji.
C&C Partners oferuje okablowanie skrętkowe kategorii 5(e), 6, 6A,
7 oraz 7A, które umożliwia transmisję danych z przepływnością
(zależnie od kategorii) od 100 Mb/s do 40 Gb/s, dzięki czemu odpowiada
potrzebom różnych użytkowników. Interesującym rozwiązaniem są kable magistralne
(12 x skrętka kat. 6A) – na jednym kablu można zbudować 12 łączy 10 Gb/s.
Ekranowana konstrukcja gwarantuje bezpieczną transmisję w środowisku
pełnym zakłóceń. W sprzedaży znajdują się również systemy światłowodowe:
wielomodowe oraz jednomodowe, które (zależnie od klasy włókna) zapewniają
transmisję Ethernet do 100 Gb/s.

 

Jak profesjonalnie zabezpieczyć serwerownię?

Bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie danych jest
dzisiaj kluczową kwestią dla każdego przedsiębiorstwa lub instytucji. Firmy
wydają ogromne środki na budowę bezpiecznych centrów danych. Oferta C&C
Partners zawiera rozwiązania spełniające ich wymagania.

System monitoringu DIVA z inteligentna analizą obrazu,
rejestruje twarze osób i zdefiniowane zdarzenia, automatycznie informując
o wtargnięciu osób niepowołanych do serwerowni. Kontrola dostępu przez
czytniki biometryczne gwarantuje, że do kluczowych pomieszczeń mogą dostać się
jedynie autoryzowane osoby. Moduł KD pozwala również na zarządzenie dostępem do
szaf serwerowych oraz monitowanie temperatury czy wilgotności. Firmowe szafy
serwerowe, dzięki wydajnemu systemowi chłodzenia, umożliwiają bezpieczną pracę
serwerów. Komunikację pomiędzy wszystkimi systemami zabezpieczeń w sieci
LAN gwarantują zarządzalne przełączniki 10 GbE, dla których warstwę fizyczną
tworzy okablowanie miedziane i światłowodowe firmy Multimedia Connect.

Dodatkowe informacje:Maciej Flis, specjalista ds. produktu,

C&C Partners,

m.flis@ccpartners.pl

Artykuł powstał we współpracy z firmą C&C
Partners.