Obecnie coraz częściej mówi się o ochronie przed cyberatakami oraz procesie minimalizowania ich skutków. W 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła propozycję zmian w zakresie dyrektywy NIS. Jej druga wersja, czyli NIS 2, doczekała się legislacji pod koniec 2022 r. i precyzuje obowiązki podmiotów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego. Jak przygotować się na wymogi NIS 2 z rozwiązaniem HPE Zerto i uniknąć wysokich kar finansowych?

Zerto a wyzwania cybernetyczne 

Hewlett Packard Enterprise (HPE) we wrześniu 2021 ogłosiło strategiczną akwizycję firmy Zerto, będącej jednym z liderów w zakresie ochrony wrażliwych oraz kluczowych danych w przedsiębiorstwach. W obecnych czasach złożoność zbiorów danych, a także konieczność efektywnego zarządzania nimi sprawiły, że stały się one elementem krytycznym dla funkcjonowania każdej firmy. Wiele instytucji przekonało się, jakie straty niesie ze sobą brak odpowiednich zabezpieczeń przed atakami typu ransomware. Ryzyko utraty danych z tego tytułu rośnie z roku na rok, liczba zaatakowanych firm zwiększa się, a globalne straty liczone są w miliardach dolarów.

Innym scenariuszem, w którym Zerto staje się nieodzownym wsparciem, są przestoje, które w nowoczesnych przedsiębiorstwach dzielą się na planowane (np. przerwy ze względu na testy, migracje danych, konsolidacje centrum danych) oraz nieplanowane (np. błędy użytkownika, katastrofy naturalne, uszkodzenia struktury plików). Niejednokrotnie użytkownicy szukają rozwiązań i narzędzi, które w kompleksowy sposób rozwiążą oba te problemy.

Trzecim wyzwaniem dla nowoczesnych działów IT jest złożoność przyspieszającego przejścia do chmury – czy to chmury publicznej, czy hybrydowej.

– Odpowiedzią ze strony HPE na powyższe kwestie jest Zerto, oprogramowanie typu Disaster Recovery and Ransomware Protection. Według danych HPE na świecie rozwiązaniu Zerto zaufało już ponad 9500 klientów z różnych rynków wertykalnych, w tym z sektora ubezpieczeń, produkcji, medycznego czy paliwowego – tłumaczy Paweł Jachimczyk, Business Unit Manager w Exclusive Networks Poland.

Dodaje przy tym, że klienci Zerto wskazywali na konieczność ochrony krytycznych aplikacji w różnych środowiskach oraz możliwość przywrócenia stanu sprzed awarii w najkrótszym możliwym czasie. A wszystko to przy zachowaniu prostoty rozwiązania i jednoczesnym dostępie do analityki oraz raportów.

– Ciągła ochrona danych zapewniona przez Zerto stała się kluczem do uzyskania lepszej wydajności procesów oraz efektywniejszego alokowania zasobów IT – podkreśla Paweł Jachimczyk.

Jak działa HPE Zerto?

Ochrona danych odbywa się poprzez replikację blokową realizowaną przez oprogramowanie działające na poziomie hypervisora. Dzięki takiemu podejściu Zerto jest rozwiązaniem typu „vendor agnostic” i może być stosowane w różnych środowiskach niezależnie od producenta sprzętu, infrastruktury czy pamięci masowej. Replikacja blokowa jest prawie synchroniczna, co stanowi optymalny złoty środek pomiędzy replikacją synchroniczną a asynchroniczną, zwłaszcza w środowiskach chmurowych i mieszanych. Dziennik Zerto śledzi każdą pojedynczą zmianę dokonaną w aplikacji lub na serwerze i rejestruje ją jako punkty kontrolne co 5 lub 10 sekund, nawet jeśli użytkownik korzysta z setek lub tysiąca serwerów. To innowacyjne podejście pozwala przechowywać zmienione dane nawet do 30 dni, a użytkownik osiąga wysoką granulację możliwości przywracania swoich krytycznych aplikacji.

Co więcej, oprogramowanie Zerto rozwiązuje również problem odzyskiwania złożonych środowisk korporacyjnych traktując działające maszyny wirtualne jako jedną spójną jednostkę. Eliminuje to problem przywracania aplikacji, których migawki były tworzone w różnych punktach w czasie. Umożliwia to ochronę i odzyskiwanie złożonych aplikacji z wieloma maszynami wirtualnymi razem jako jednej jednostki do dokładnie tego samego punktu w czasie. Cały proces przywracania odbywa się przy zachowaniu niezwykle krótkich czasów RPO i RTO dostępnych na rynku.

HPE Zerto a dyrektywa NIS 2

W odpowiedzi na najnowsze wymagania prawne Zerto staje się jeszcze bardziej istotnym elementem infrastruktury IT. Daje administratorom większą kontrolę nad kluczowymi aplikacjami, redukując koszty oraz czas przestoju, niezależnie od tego czy był on planowany, czy wynikał z działania czynników zewnętrznych.

Więcej o rozwiązaniu HPE Zerto: Exclusive Networks Poland, email: kontakt@exclusive-networks.pl