W takiej sytuacji kluczowe staje się pytanie: czy nasi klienci, bazując na infrastrukturze bezprzewodowej obecnego dostawcy, są w stanie sprostać wymaganiom stawianym nowoczesnej sieci Wi-Fi? W tym kontekście należy wymienić najwyższą gęstość, skalowalność i mobilność, umożliwiające obsługę nawet najbardziej złożonych środowisk propagacji sygnału radiowego. Kolejny wymóg współczesnych czasów to elastyczny model wdrożeniowy (z myślą o odmiennych potrzebach RF), jak również usługi dostępu gościnnego dostosowane do konkretnych użytkowników i ich urządzeń. Niezbędne okazują się poza tym narzędzia do lokalizacji urządzeń bezprzewodowych oraz analizy wykorzystania sieci Wi-Fi. I wreszcie coraz bardziej liczy się ochrona danych wrażliwych oraz pomoc w spełnieniu wymagań bezpieczeństwa za pośrednictwem wbudowanych w rozwiązania mechanizmów raportowania i monitorowania sieci.

Wszystkie wymienione potrzeby zaspokaja Fortinet Controller Wireless (FortiWLC) z zestawem funkcji tworzących wszechstronny system sieci bezprzewodowej. Takim, który pozwala na nowo odkryć wszystkie możliwości, jakie daje komunikacja bezprzewodowa. Unikalne podejście do konfiguracji interfejsu radiowego punktów dostępowych, gwarantujące wybór pomiędzy architekturą Single Channel a Multi-Channel, zapewnia najszersze na rynku możliwości dopasowania konfiguracji sieci Wi-Fi do warunków.

1. Twój klient potrzebuje szybkiego przełączania urządzeń mobilnych, których użytkownicy się przemieszczają? Korzystając z rozwiązania Virtual Cell w architekturze jednego kanału, otrzyma najszybszy roaming w świecie Wi-Fi dla urządzeń końcowych. Dodatkowo roaming będzie nadzorowany centralnie przez kontroler sieci Wi-Fi, gwarantując optymalne wykorzystanie zasobów.

2. Środowisko pracy sieci Wi-Fi charakteryzuje się wysokim poziomem zakłóceń? Dzięki Virtual Cell możliwa jest separacja typów/klas urządzeń już w warstwie fizycznej, aby zapewnić im jak najlepszy dostęp do medium transmisyjnego (konfiguracja niedostępna w klasycznych rozwiązaniach wielokanałowych). Dzięki temu można wykorzystać osobne kanały nadawcze na potrzeby infrastruktury wrażliwej (aparatura medyczna, czytniki kodów kreskowych, czujniki infrastruktury teletechnicznej).

3. Chcesz, aby Twój klient był pewien właściwego działania firmowej infrastruktury? Z pomocą może przyjść Fortinet Wireless Manager (FortiWLM), wszechstronny system centralnego zarządzania zapewniający niespotykaną skalę usług pod postacią jednej konsoli administracyjnej. Zapewnia m.in.:
• moduł centralnego zarządzania i raportowania sieci bezprzewodowej, wspomagający też rozbudowę sieci Wi-Fi dzięki wbudowanemu narzędziu planistycznemu;
• moduł Service Assurance Manager, czyli predykcyjne oprogramowanie do zdalnej diagnozy stanu sieci bezprzewodowej zapewniające ciągłe sprawdzanie opóźnień i przepustowości interfejsu radiowego wszystkich punktów dostępowych;
• moduł WIPS – monitor widma radiowego sieci WiFi wykrywający groźne ataki na infrastrukturę bezprzewodową;
• moduł analizatora spektrum – wgląd w warstwę fizyczną (RF), aby zlokalizować, zidentyfikować i usunąć źródła interferencji w sieci, dzięki wykorzystaniu wbudowanego w punkty dostępowe analizatora do podglądu warstwy fizycznej interfejsu radiowego.

4. Świadczysz usługi dostępu gościnnego (BYOD)? Z pomocą przyjdzie Fortinet Connect, specjalistyczna platforma do zapewniania elastycznego dostępu gościnnego, również z wykorzystaniem mediów społecznościowych, aby każdy użytkownik mógł podłączyć się do sieci bez względu na to, z jakiego urządzenia korzysta.

5. Oczekujesz lokalizacji urządzeń bezprzewodowych i analizy wykorzystania sieci Wi-Fi? FortiPresence to narzędzie, które umożliwi określenie lokalizacji za pomocą interfejsu radiowego oraz BLE wszystkich urządzeń mobilnych w sieci. Dodatkowo pokaże statystyczne wykorzystanie sieci Wi-Fi w wybranym zakresie czasowym czy lokalizacji.