W sieci
elektroenergetycznej występuje aż dziewięć głównych zakłóceń. Są to: zaniki
zasilania, zapady napięcia, przepięcia, długotrwałe obniżenie lub podwyższenie
amplitudy napięcia, szumy linii, przepięcia łączeniowe, wahania częstotliwości
i zakłócenia harmoniczne.

Do ochrony m.in. komputerów PC lub terminali kasowych przed trzema
zagrożeniami – zanikiem zasilania, zapadem napięcia oraz przepięciami
– najczęściej używa się UPS-ów off-line. Ta niedroga topologia zapewnia
wystarczającą ochronę środowiskom biurowym. Bardziej zaawansowane zasilacze
line-interactive stosuje się do ochrony stacji graficznych oraz sprzętu IT
w małych i średnich szafach serwerowych. Dodatkowo zabezpieczają
przed długotrwałym obniżeniem oraz podwyższeniem amplitudy napięcia. Najbardziej
zaawansowane UPS-y on-line chronią przed wszystkimi dziewięcioma zagrożeniami.
Stosowane są m.in.  w dużych szafach
serwerowych do ochrony wrażliwych aplikacji informatycznych. Ich praca polega
na ciągłym, podwójnym przetwarzaniu energii (AC/DC/AC), dzięki czemu napięcie
wyjściowe z zasilacza jest w pełni niezależne od parametrów sieci
zasilającej.

Eaton
podzielił swoje zasilacze na grupy – według liczby zakłóceń, przed którymi
te urządzenia chronią. Seria 3 to zasilacze off-line, 5 to
line-interactive, a 9 – UPS-y on-line. Dodatkowo każdą z grup
podzielono na podgrupy: E, S oraz P.

Rozwiązania
z podgrupy E to zasilacze o elementarnych parametrach pracy: czas
autonomii do kilku minut oraz podstawowe złącza RS232 i USB. Jest to
niedrogie rozwiązanie do ochrony mniej wymagających systemów lub urządzeń.

 

Zasilacze
z podgrupy S to UPS-y o rozbudowanej – w stosunku do modeli
E – części akumulatorowej (co zapewnia wydłużenie czasu autonomii) oraz
o bardzo dobrych parametrach pracy. Przykładowo w przypadku przekształtnika
AVR w zasilaczu 5S UPS działa w trybie normalnym nawet przy
amplitudzie napięcia zasilającego wynoszącej 175 V.

Podgrupę P
tworzą rozwiązania premium, które w odróżnieniu od pozostałych wyposażone
są w zarządzalne grupy gniazd, możliwość zaopatrzenia w dodatkowe
karty komunikacyjne (SNMP, MODBUS etc.), wyświetlacz i funkcje monitorowania
zużycia energii. Sprawność urządzeń z tej podgrupy należy do najwyższych
na rynku.

Dobór odpowiedniego rozwiązania spośród bogatej oferty UPS-ów Eaton
opiera się właściwie na dwóch podstawowych zagadnieniach: jak bardzo wrażliwy
sprzęt chcemy zabezpieczyć  (kwestia
topologii) i jak bardzo funkcjonalne rozwiązanie w danym przypadku jest
nam potrzebne. Grafika przedstawia dziewięć najbardziej popularnych zasilaczy
gwarantowanych Eaton w Polsce. W przypadku rozwiązań „nabiurkowych”
UPS-y współpracują z darmowym oprogramowaniem UPS Companion.
W przypadku szaf serwerowych do dyspozycji jest Intelliget Power Software,
kompatybilne nie tylko z każdym systemem operacyjnym, ale również
z oprogramowaniem maszyn wirtualnych, np. VMware i Citrix.

Więcej informacji: 

www.powerquality.eaton.com