Z drugiej edycji raportu firmy analitycznej HRK pt. „Cybersecurity. Rynek pracy w Polsce 2023” wynika, że w branży cyberbezpieczeństwa nadal brakuje specjalistów, a firmy zaciekle walczą o kandydatów. Dokument powstał na podstawie badania przeprowadzonego w ostatnim kwartale 2022 r., z udziałem ponad 500 specjalistów, którzy pracują na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem IT. Całość potwierdza, że zmiany w branży IT są bardzo dynamiczne, ale również zgodne z przewidywaniami. Łatwo przy tym zauważyć wpływ dwóch czynników na kształt rynku. Pierwszy z nich to wzrost świadomości i znaczenia cyberbezpieczeństwa na świecie. Drugi to wyzwanie transformacji cyfrowej i potrzeba rozwoju kadry specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa.

– Dzisiaj odpowiadamy na jeden z największych problemów, z jakimi boryka się gospodarka, ponieważ bezpieczeństwo polskich firm i instytucji jest narażone jak nigdy wcześniej. Kształcąc nowych specjalistów uzupełniamy lukę pracowników na rynku, a naszym absolwentom dajemy możliwość wejścia na rozwojowy obszar rynku pracy – komentuje Marek Gajewski, General Manager for Poland HackerU.

Firmy walczą o kandydatów

Aż 45 proc. ankietowanych twierdzi, że otrzymuje ponad 5 zaproszeń do procesów rekrutacyjnych tygodniowo. Z kolei 55 proc. biorących udział w badaniu przyznało, że takie zapytania otrzymuje od 1 do 3 razy tygodniowo. Te wyniki ilustrują skalę zapotrzebowania na pracowników z co najmniej kilkuletnim stażem w tej branży. Niemniej, z doświadczeń HRK wynika, że pracodawcy coraz częściej otwierają się również na kandydatów z niewielkim doświadczeniem lub bezpośrednio po specjalistycznych kursach.

– Wiele firm decyduje się także na kształcenie własnych kadr, organizując programy stażowe i mocno inwestując w rozwój pracowników. Nadal dużym zainteresowaniem cieszą się kandydaci z doświadczeniem, jak też eksperci posiadający kompetencje menadżerskie, dzięki którym mogą nie tylko zarządzać bieżącą pracą, ale także rozwijać podlegające im zespoły – mówi Mikołaj Zbudniewek, Executive Director w zespole HRK ICT.

Tak czy inaczej, pracownicy branży cybersecurity należą do bardzo zadowolonych. Mają na to wpływ wysokie zarobki. Wynagrodzenie w tej branży jest wyjątkowo konkurencyjne. W tegorocznym badaniu widać zdecydowany wzrost wynagrodzeń w najwyższych widełkach płacowych (powyżej 20 tys. zł brutto miesięcznie). Podwyżki płac stanowią odpowiedź zarówno na rosnącą inflację, jak i wyższe wymagania pracowników (szczególnie tych, którzy posiadają dłuższe niż 3 lata doświadczenie zawodowe związane z bezpieczeństwem IT).

Co ważne, znacząco zmniejszyła się liczba badanych deklarujących wynagrodzenie pomiędzy 5 tys. zł a 10 tys. zł brutto miesięcznie. Na taką zmianę ma wpływ wzrost oczekiwań kandydatów aplikujących na pozycje juniorskie oraz utrzymujący się wysoki popyt na kandydatów w tej branży.

Rośnie liczba kontraktorów

Z badania wynika również, że rynek cybersecurity coraz częściej preferuje kontraktorów i współpracowników. Edycja badania realizowana w 2022 r. pokazuje, że ilość osób współpracujących z firmami w oparciu o kontrakty B2B wzrosła o 9 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Z doświadczenia rekruterów HRK, którzy pracują z kandydatami tej specjalizacji wynika, że często to właśnie kandydaci są stroną, która inicjuje rozmowy o innych niż umowa o pracę formach współpracy. To wynik niepewnych rozwiązań podatkowych i sytuacji gospodarczej – w przeciwieństwie do kandydatów z innych, bardziej narażonych na zwolnienia branż, specjaliści IT chętnie pracują w oparciu o kontrakt. Przy czym brak niektórych benefitów pozapłacowych kompensują sobie zdecydowanie wyższym, niż w innych specjalizacjach, wynagrodzeniem.

Przebranżowienie lekiem na braki?

Pracą związaną z bezpieczeństwem IT interesują się zarówno kandydaci z doświadczeniem w IT, jak i pasjonaci bez formalnego wykształcenia, którzy swoje zainteresowania postanowili przekuć na karierę zawodową.

– Ostatni rok zweryfikował cyberobronność polskich instytucji. Zapotrzebowanie na specjalistów zdecydowanie wzrosło. Z tym, że już samo ukończenie studiów nie wystarczy. Na rynku brakuje praktyków nadążających za najnowszymi trendami, chcących się ciągle rozwijać, szkolić i specjalizować, w którejś z konkretnych dziedzin cybersecurity. Na naszych kursach widzę wiele osób, które zdecydowały się zmienić branżę. Z ogromną pasją do cyberbezpieczeństwa wciąż się rozwijają, edukują i szkolą, aby w przyszłości wejść na rynek i rozpocząć pracę jako cyberspecjaliści – mówi Maciej Cieśla, Head of Cybersecurity HackerU.

Wartym uwagi wnioskiem płynącym z badania jest utrzymanie się liczby osób chcących pracować zdalnie na tym samym poziomie, przy jednoczesnym minimalnym wzroście pracowników ceniących pracę z biura. Trend ten może wynikać ze zmęczenia pracą zdalną lub brakiem możliwości pracy w takim trybie ze względów lokalowych. W każdym razie niezmiennie zdecydowana większość pracowników preferuje model hybrydowy. Najbardziej popularnym i preferowanym przez kandydatów sposobem pracy jest podział na 3 dni pracy zdalnej i 2 dni stacjonarnej.

Raport powstał w oparciu o badanie przeprowadzone we wrześniu i październiku 2022 r. wśród pracowników związanych z sektorem cybersecurity. W badaniu wzięło udział ponad 500 specjalistów, ekspertów i managerów zajmujących się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem IT. Dane zostały pozyskane za pomocą ankiet internetowych (CAWI) oraz wywiadów telefonicznych (CATI). Zobacz pełną wersję raportu „Cybersecurity. Rynek pracy w Polsce 2023