Acronis Cyber Protect Cloud zapewnia połączenie mechanizmów backupu z bazującą na sztucznej inteligencji ochroną przed złośliwym oprogramowaniem oraz funkcją zarządzania bezpieczeństwem urządzeń końcowych. Za pomocą tego rozwiązania integratorzy i usługodawcy mogą rozszerzyć swoją ofertę o szeroko rozumiane usługi cyberbezpieczeństwa, backupu i odzyskiwania danych po awarii, synchronizacji i udostępniania plików oraz zarządzania zasobami. Dla klientów mogą też przygotowywać rozbudowane raporty z podejmowanych działań, jak też dotyczące stanu ich środowiska IT.

W ostatnim czasie do platformy Cyber Protect Cloud trafiła funkcja Advanced Data Loss Prevention (DLP). Umożliwia wykrywanie i zapobieganie nieuprawnionemu wykorzystaniu, przesyłaniu i przechowywaniu poufnych, chronionych lub wrażliwych informacji. Odbywa się to poprzez zastosowanie kombinacji kontroli kontekstowej i analizy treści w celu egzekwowania firmowych reguł polityki korzystania z danych.

Treści podlegające ochronie dzielone są na trzy kategorie – dla każdej z nich można stworzyć precyzyjne zasady zabezpieczania. Pierwsza kategoria obejmuje dane w stanie spoczynku, przechowywane na serwerach plików, w urządzeniach końcowych, bazach danych, repozytoriach dokumentów i pamięciach masowych w chmurze. Druga kategoria to dane w ruchu – wiadomości e-mail, webmail, komunikatory, media społecznościowe, udostępnianie plików w chmurze, a także protokoły HTTP(S), FTP(S) i SMB. Trzecią kategorię stanowią dane w użyciu, czyli otwierane pliki, drukowane dokumenty, wykonywane zrzuty ekranu czy treść kopiowana do schowka.

Funkcję Advanced DLP udostępniono w Acronis Cyber Protect Cloud w modelu Early Access Program. Korzystający z tej usługi dotychczasowi klienci i partnerzy firmy Acronis mogą przetestować ją bezpłatnie (także sama platforma Acronis Cyber Protect Cloud z funkcją Advanced DLP jest dostępna jako bezpłatna wersja próbna do testów dla potencjalnych klientów).

W ramach programu wczesnego dostępu zapewniono ochronę wrażliwych danych przesyłanych za pośrednictwem szerokiej gamy połączeń, w tym komunikatorów internetowych i urządzeń peryferyjnych. Dostępne są gotowe szablony klasyfikacji danych dla popularnych regulacji prawnych, takich jak RODO, HIPAA i PCI DSS. Zapewniono również ciągłe monitorowanie incydentów DLP z wieloma opcjami egzekwowania reguł polityki, umożliwiając bieżące automatyczne dostosowywanie ich do specyfiki biznesowej. Rozbudowane funkcje audytu i rejestrowania dają administratorom możliwość skutecznego reagowania na zdarzenia DLP i prowadzenia dochodzeń po wykryciu naruszenia.

Zaawansowane zarządzanie

Kolejną nową funkcją dostępną dla usługi Acronis Cyber Protect Cloud jest Advanced Management. Dzięki niej administratorzy mogą skupić się na zarządzaniu, monitorowaniu oraz ochronie danych, aplikacji i systemów swoich klientów. Wbudowany mechanizm Cyber Scripting pozwala zautomatyzować codzienne, rutynowe zadania konfiguracyjne i konserwacyjne, a dzięki temu wyeliminować ryzyko popełnienia błędu ludzkiego. Dla administratorów dostępne są gotowe, opracowane i zweryfikowane przez Acronis skrypty, które można łatwo dostosować do własnych potrzeb, przetestować, uruchomić i zaplanować ich wykorzystanie w przyszłości.

Advanced Management pozwala także na proaktywne zwiększanie poziomu ochrony środowisk IT klientów. Jest to możliwe dzięki zautomatyzowanej ocenie podatności dla ponad 270 aplikacji i łataniu wykrytych luk bezpieczeństwa. Z kolei moduł predykcyjnego raportowania zapewnia lepszy wgląd w informacje o poziomie ochrony danych oraz posiadanych przez firmę zasobach i aplikacjach, co ułatwia pracę i zwiększa efektywność jej planowania. Szczególnie przydatny jest mechanizm monitorowania stanu dysków w urządzeniach klienckich i przewidywania potencjalnych problemów z zastosowaniem technik uczenia maszynowego.

Autoryzowanymi dystrybutorami oprogramowania Acronis w Polsce są: Also, APN Promise, Clico, Dagma, Ingram Micro i Systemy Informatyczne ITXON.

Dodatkowe informacje: Artur Cyganek, dyrektor polskiego oddziału Acronis, artur.cyganek@acronis.com