Nawet małe firmy i e-sklepy mogą skutecznie wykorzystać codziennie gromadzone dane, aby poprawić proces podejmowania decyzji i wesprzeć realizację celów biznesowych. Optymalizacja ścieżki zakupowej, definiowanie strategii cenowej, logistyka, zakup kampanii marketingowych – to tylko niektóre z obszarów, w przypadku których skuteczna analiza danych pozwoli na przyspieszenie działania i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Współcześnie dane spotyka się na każdym kroku, zwłaszcza w sieci, której użytkownicy wszędzie pozostawiają ślady swojej aktywności.  W przypadku e-sklepów są to wyjątkowo cenne informacje. Wystarczy je zebrać, pogrupować, przeanalizować, a następnie wykorzystać w bieżącej działalności biznesowej. W teorii nic prostszego, ale w praktyce bywa z tym różnie.

Dojrzałe podejście do danych

To, jaki efekt uda się osiągnąć, zależy od poziomu dojrzałości firmy w podejściu do danych. Popularny model, Dell Data Maturity, definiuje cztery poziomy dojrzałości. Pierwszy z nich to Data Aware. Firmy na tym poziomie są świadome znaczenia danych, które posiadają, oraz tego, że mogą dzięki nim zyskiwać doraźne korzyści. Większość pracy poświęcają jednak na ręczne tworzenie raportów z różnych systemów i źródeł informacji.

Kosztuje to dużo wysiłku, ale niestety główny cel, jaki udaje się zrealizować w tym przypadku, to analiza danych historycznych – wyjaśnia Łukasz Duda, E-commerce Director, ABC Data.

Na drugim poziomie, Data Proficient, znajdują się firmy, które pomimo niekompletnej integracji wszystkich źródeł danych osiągnęły już dość wysoki poziom standaryzacji modeli raportowych.

Takie przedsiębiorstwa mają większą świadomość dotyczącą sposobu zbierania i przechowywania danych. Dążą do standaryzowania raportów i automatyzacji pomiaru kluczowych dla danego obszaru wskaźników – tłumaczy specjalista.

Obietnica Big Data

Data Savvy to trzeci poziom dojrzałości w podejściu do danych. Znajdujące się na nim firmy odczuwają  już realne efekty biznesowe wynikające z wykorzystania Big Data. Ma ono widoczny wpływ na działania operacyjne, skutkuje zauważalnymi oszczędnościami i przyspieszeniem procesu decyzyjnego. Dopiero na tym etapie informacje będące w posiadaniu przedsiębiorstwa zaczynają być wykorzystywane do osiągania rzeczywistej przewagi konkurencyjnej.

Pełne wykorzystanie gromadzonych danych następuje dopiero w firmach znajdujących się na czwartym poziomie – Data Driven. To firmy, w których w zasadzie dla wszystkich kluczowych procesów biznesowych zdefiniowano odpowiednie wskaźniki i są one na bieżąco analizowane. Pozyskiwane informacje wykorzystuje się do analizy trendów, optymalizacji, predykcji i tworzenia nowych wartości. Firmy te doskonale zdają sobie sprawę, że Big Data pozwala nie tylko mierzyć, lecz przede wszystkim analizować i wyciągać wnioski, dzięki czemu wydatnie ułatwia prowadzenie biznesu i zwiększenie przewagi konkurencyjnej.

Big Data w e-commerce

Kompetencje związane z analityką danych pozyskanych z internetu są jednymi z ważniejszych w działach e-commerce.

Pierwszym narzędziem analitycznym wykorzystywanym bardzo szeroko w tej branży jest Google Analytics. Dzięki instalacji prostego skryptu na stronach sklepu internetowego, umożliwia m.in. szybki pomiar aktywności użytkowników, analizę ścieżki zakupowej, szczegółowy podgląd podstawowych KPI związanych z konwersją sprzedaży, a więc stosunku liczby zamówień do liczby odwiedzin e-sklepu, a także pomiar skuteczności prowadzonych działań marketingowych – wyjaśnia Łukasz Duda.

W chwili, gdy prowadzone analizy sprzedaży online trzeba zestawić z innymi zbiorami danych, z pomocą przychodzą rozwiązania klasy Business Intelligence. Umożliwiają integrację danych, łączenie ich w relacje i tworzenie raportów, które zawierają najważniejsze informacje (tzw. dashboardów), co umożliwia przejrzyste wizualizacje danych.

Warto pamiętać, że same narzędzia nie zoptymalizują jednak firmowych procesów i nie spowodują, że biznes stanie się bardziej rentowny – podsumowuje Łukasz Duda.

Potrzeba korzystania z Big Data w przedsiębiorstwie pojawia się wtedy, gdy zmienia ono podejście do danych. To właśnie dzięki wdrożeniu strategii Big Data w zasięgu ręki są: optymalizacja procesów, obniżenie kosztów działalności oraz podejmowanie szybkich decyzji menedżerskich.

 

Łukasz duda
E-commerce Director, ABC Data

W przypadku dużych zbiorów danych pochodzących z wielu źródeł problemem jest nie tylko ich wielkość, ale także wiarygodność danych. Bardzo trudnym zadaniem dla przedsiębiorstw jest przejście od fazy zbierania i obróbki danych do ich syntetyzowania, stawiania hipotez i wnioskowania. Dopiero wtedy zebrane informacje realnie mogą przełożyć się na wartość biznesową.