Rozwijając swoją
działalność w Polsce, Bakotech chce stać się rozpoznawalnym na rynku,
wąsko specjalizowanym dystrybutorem w zakresie bezpieczeństwa. Osiągnięcie
tego celu ma umożliwić odpowiedni dobór dostawców – takich, którzy nie są
jeszcze bardzo znani, ale w swoich niszach technologicznych wyróżniają się
innowacyjnością. Owe nisze dotyczą m.in. bezpieczeństwa urządzeń końcowych,
serwerów i środowisk wirtualnych. Kolejnym segmentem istotnym dla
Bakotechu jest bezpieczeństwo urządzeń mobilnych, w tym zarządzanie nimi
przy użyciu rozwiązań MDM (Mobile Device Management), a także szyfrowanie
i ochrona danych przed wyciekiem (DLP), bramy i narzędzia do
filtrowania sieci, wreszcie firewalle i rozwiązania UTM. Ściśle związany
z bezpieczeństwem jest drugi obszar działalności dystrybutora, dotyczący
rozwiązań do monitorowania sieci – jej wydajności oraz dostępności
i jakości usług sieciowych.

 

Urządzenia końcowe pod ochroną chmury

Ważną pozycję
w ofercie Bakotechu zajmuje oprogramowanie Secure Anywhere amerykańskiej
firmy Webroot, które ma zapewniać efektywną ochronę urządzeń końcowych,
serwerów i środowisk wirtualnych. Systemy Webroot bazują na architekturze
typu klient-chmura – ultralekki klient na urządzeniu końcowym odnajduje
nowe pliki i tworzy ich znaczniki, które wysyła do ulokowanego w chmurze
serwera, gdzie są one porównywane z rozbudowaną bazą sygnatur.
W przypadku braku wzorca jest przeprowadzana (także w chmurze)
analiza zachowania podejrzanego pliku. Oprogramowanie umożliwia nawet
przywrócenie systemu do stanu sprzed zmian wprowadzonych przez malware. Za
skuteczność rozwiązania odpowiadają usługi reputacyjne w chmurze Webroot
Intelligence Network, wykorzystywane – na zasadach OEM – także przez
największe globalne marki związane z bezpieczeństwem, takie jak PaloAlto
Networks, F5, Cisco, RSA czy Microsoft.
Krzysztof Hałgas

 

prezes zarządu Bakotechu

W przypadku Webroota mamy od niedawna dwa modele współpracy
partnerskiej. Integrator może być typowym sprzedawcą oprogramowania albo – co
jest nowością – dostawcą usługi bezpieczeństwa. Widzimy duże zainteresowanie
partnerów tym wariantem, ze względu na elastyczność i łatwość zarządzania.
Model dystrybucji usług Webroota jest oparty na tych samych agentach i
licencjach, które sprzedawane są w modelu resellerskim. Przy tym jest równie
łatwy do rozliczania z dystrybutorem. Integratorom oferujemy stałą, wysoką
marżę, bez względu na to, czy chodzi o nowy projekt czy kolejny rok odnowienia.

 
Ochrona przed spamem, nieautoryzowanymi zmianami
i wyciekami

Uczestnicy konferencji mogli bliżej zapoznać się także
z rozwiązaniami do ochrony serwerów pocztowych oraz bramami sieciowymi
zabezpieczającymi zasoby korporacyjne przed zagrożeniami z zewnątrz. Ich
dostawcą w ofercie Bakotechu jest firma Spam Titan z siedzibą
w irlandzkim Galway. System Spam Titan chroni pocztę elektroniczną przed
wieloma niebezpieczeństwami, których źródłem jest spam, a Web Titan
zapewnia filtrowanie stron WWW i ochronę firmowej sieci przed zagrożeniami
pochodzącymi z Internetu.

Z kolei przed nieautoryzowanymi zmianami i ich skutkami
chroni infrastrukturę IT rozwiązanie firmy Netwrix. Gwarantuje automatyczny
audyt całego środowiska informatycznego i regularną ocenę konfiguracji
systemu, przeciwdziałając naruszeniom bezpieczeństwa i zapewniając
zgodność z obowiązującymi regulacjami. Walorem tego oprogramowania ma być
wyjątkowa przejrzystość, z jaką prezentuje ono wyniki swego działania.

Natomiast CoSoSys jest
producentem rozwiązania Endpoint Protector 4, zapobiegającego utracie danych
(DLP) i oferującego zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM). System ten
chroni przed zagrożeniami związanymi z niewłaściwym wykorzystaniem
przenośnych nośników pamięci czy urządzeń mobilnych oraz przed wyciekiem danych
poza firmę.

Przedstawiciele Bakotechu podkreślają, że docierają do
klientów końcowych wyłącznie za pośrednictwem partnerów. Dystrybutor, oferując
integratorom produkty i rozwiązania ze swojego portfolio, zapewnia im
wsparcie techniczne, przedsprzedażowe (w tym szkolenia)
i posprzedażowe, pomoc we wdrożeniach, a także w działaniach
marketingowych – przez dostarczanie niezbędnych materiałów
i instrumentów finansowych.