Według respondentów majowej sondy na naszym redakcyjnym portalu niemal co drugi reseller bardziej niż do tej pory nastawia się na sprzedaż oprogramowania i usług, co ma stanowić remedium na słabszą podaż sprzętu w minionych dwóch latach. Tak deklaruje 46 procent ankietowanych, podczas gdy taka transformacja nie zachodzi w przypadku 26 procent respondentów. Pozostałych 28 procent uczestników naszej sondy zadeklarowało, że w ogóle nie sprzedaje sprzętu. Jednocześnie jedynie 15 procent pytanych cieszy się większą dostępnością sprzętu w porównaniu do ubiegłego roku. Znacznie więcej firm, bo 40 procent, boryka się ze spadkiem dostępności towaru, a co piąty respondent nie widzi różnicy w podaży hardware’u rok do roku.

Płace w górę

Wprawdzie postępująca cyfryzacja polskich przedsiębiorstw i gospodarstw domowych sprzyja rozwojowi branży IT, niemniej poza kłopotami z podażą boryka się ona także z rosnącymi wymaganiami płacowymi. Jak się jednak okazuje, ponad połowa respondentów naszej ankiety (53 procent) deklaruje, że koszty wynagrodzeń w ich firmach rok do roku nie uległy zmianie, podczas gdy wzrost nastąpił w przypadku 47 procent uczestników sondy. W sumie w przypadku blisko co trzeciej firmy IT koszty płac wzrosły w zakresie od 1 do 20 procent, zaś co piąta podniosła wynagrodzenia średnio o 21 do 50 procent. Bardzo nieliczne firmy IT (2 procent) muszą pogodzić się z podwyżkami rzędu ponad 50 procent rok do roku.

Tymczasem, w oczekiwaniu na wyższe zarobki, już 1/4 Polaków ankietowanych w badaniu Evolution zastanawia się nad przebranżowieniem do IT. Poza atrakcyjnymi zarobkami, które są główną motywacją respondentów (78,93 proc.), jako czynnik zachęcający ich do podjęcia pracy w branży informatycznej wymieniono: możliwość nieustannego rozwoju (59,5 proc.), udział w ciekawych projektach (57,85 proc.) i możliwość zapoznania się z nowymi technologiami (54,13 proc.).

Warto zauważyć, że większość zainteresowanych zachęca do debiutu w sektorze IT możliwość pracy zdalnej, co jest istotnym sygnałem dla pracodawców odnośnie do oczekiwań nowych kandydatów. Elastyczne podejście do pracownika (43,80 proc. ankietowanych odpowiedziało, że liczy na to w pracy w IT) to kolejna istotna dla ankietowanych kwestia, którą wymieniono w raporcie szwedzkiej firmy (dostarczającej oprogramowanie do gier online).

Źródło: CRN.pl

Bez work-life balance?

Potencjalni nowi kandydaci do pracy w IT oczekują, że da im to możliwość wykonywania zadań z dowolnego miejsca na świecie (59,09 proc.) i rozwoju kompetencji (50,41 proc.). Co ciekawe, tylko 23,55 proc. badanych uważa, że praca w IT może zapewnić im tzw. work-life balance.

Mogłoby się przy tym wydawać, że na pierwszym miejscu w odpowiedziach na pytanie, czym chcą się zajmować zainteresowani pracą IT, znajdzie się programowanie, ale okazuje się, że jednak nie. Najwięcej ankietowanych (30,17 proc.) interesuje testowanie software’u. Wspomniane programowanie znalazło się na drugim miejscu (18,60 proc.), a na trzecim (11,16 proc.) obsługa IT.

W omawianych ankietach wzięły udział 93 osoby.