28 lutego nastąpiły zmiany w zarządzie krakowskiego Polcomu. Funkcję prezesa objęła Elżbieta Woszczyk-Krzyżak, wiceprezesa – Krzysztof Drewniak. Dotychczasowy prezes, Wacław Krzyżak, został mianowany dyrektorem zarządzającym oraz prokurentem.