Symantec wprowadził do sprzedaży pcAnywhere 10.0, oprogramowanie wspomagające zdalną pracę. Nowa wersja oprogramowania zawiera m.in.:
– uwierzytelnianie NT,
– kreator szyfrowania upraszczający procedury tworzenia klucza prywatnego i publicznego,
– 8 nowych rodzajów uwierzytelniania (np. LDAP, NDS, ADS),
– skaner pcAnywhere Remote Access Perimeter Scanner sprawdzający czy wszystkie komputery zdalnego dostępu są prawidłowo skonfigurowane,
– funkcję pcAnywhere Packager pozwalającą administratorom stworzyć własne pakiety instalacyjne dostosowane do potrzeb określonego środowiska sieciowego.