Konferencja odbędzie się 29-30 września 2016 r. w Warszawie. Forum jest miejscem spotkań specjalistów administracji publicznej, naukowców, firm informatycznych i innych przedstawicieli biznesu. Spotkanie otworzy minister cyfryzacji Anna Streżyńska. W trakcie obrad zaplanowano 7 sesji tematycznych, nocny panel ekspercki oraz zamykający forum kocioł dyskusyjny.

Forum rozpocznie sesja „Państwo w cyberprzestrzeni – oczekiwania i bariery”, w której prelegenci odniosą się zarówno do przyczyn, jak i kierunków współdziałania systemów informatycznych państwa z cyberprzestrzenią. Na konferencji będzie także mowa m.in. o oszustwach w sektorze ubezpieczeniowym i procesach wykrywania nadużyć, bezpieczeństwie cyfrowym kraju, Internecie rzeczy, metodach zarządzania infrastrukturą cyfrową państwa.

Na forum po raz piętnasty zostanie wręczona nagroda im. Marka Cara – przyznawana za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

Agenda jest dostępna tutaj.

Formularz rejestracyjny można znaleźć pod tym adresem.

CRN Polska jest patronem medialnym XXII Forum Teleinformatyki.