W programie znalazło się m.in. omówienie projektów realizowanych ministerstwach i ZUS-ie. Ponadto zostaną zaprezentowane metody budowy dużych systemów informatycznych oraz nowe rozwiązania zabezpieczające. Podczas wieczornego panelu „Noc architektów” tematem będzie Big Data. Zaplanowano także sesje obejmujące wybrane aspekty informatyzacji państwa, problematykę sieci informatycznych w energetyce oraz usługi elektroniczne w administracji terenowej. Obrady zakończy kocioł dyskusyjny. Kanwą dyskusji będą tematy związane z przedsięwzięciami zapowiadanymi w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. 

Organizatorem Forum jest BizTech Konsulting. Patronat medialny objął CRN Polska.

Agendę i formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie www.forumti.pl.