Dominik Batorski, socjolog i analityk danych w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kazimierz Schmidt, radca ministra w departamencie zarządzania systemami w Ministerstwie Cyfryzacji zostali laureatami tegorocznej Nagrody im. Marka Cara.

Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Przyznaje ją kapituła, a w jej skład wchodzą m.in. laureaci z poprzednich lat.

Wyróżnienia wręczono jak zwykle podczas Forum Teleinformatyki, które w tym roku odbywało się po raz 26.

Dominik Batorski został doceniony za badania nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Socjolog i data scientist łączy pracę naukową w ICM z działalnością doradczą, popularyzatorską i biznesową. Od ponad 16 lat zajmuje się analizą dużych zbiorów danych gromadzonych przez serwisy internetowe i firmy telekomunikacyjne. Prowadzi zajęcia na studiach związanych z data science na kilku uczelniach.

Jest m.in. członkiem zarządu Sotrender, zajmuje się tematami uczenia maszynowego i społecznych implikacji rozwoju sztucznej inteligencji.

Kierował przygotowywaniem ekspertyz oraz uczestniczył w tworzeniu kilku strategii, m.in. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i Narodowego Planu Szerokopasmowego. Był członkiem rady ds. informatyzacji (2011-2013) i rady ds. cyfryzacji (2016- 2018).

Kazimierz Schmidt brał udział w przygotowaniu przepisów dotyczących cyfryzacji administracji publicznej.

Kazimierz Schmidt jest od 18 lat związany z informatyzacją administracji publicznej. Został uhonorowany m.in. za działalność publikacyjną, szkoleniową i dydaktyczną, tworzenie przepisów przyspieszających cyfryzację, działanie na rzecz włączania mechanizmów uwierzytelniania obywateli w kontaktach z urzędami.

Był ekspertem w pracach nad kilkoma ustawami m.in. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, o doręczeniach elektronicznych (obecnie w Sejmie). Jest opiekunem merytorycznym projektu rozporządzenia w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.

Nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także:
Jacek Gołaczyński – kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE), jednostki naukowo-badawczej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Andrzej Jaszkiewicz – dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.
Jakub Szamałek – pisarz, scenarzysta studia CD Projekt Red.

Nagroda im. Marka Cara – tragicznie zmarłego w 1997 r. pomysłodawcy i pierwszego przewodniczącego rady programowej Forum Teleinformatyki i popularyzatora nowoczesnych technologii jest wręczana od 2002 roku. Wliczając tegorocznych laureatów, Nagrodą wyróżniono 35 osób.