Comp ogłosił wyniki finansowe za rok finansowy 2000 (liczony od czerwca 2000 do maja 2001 r). Przychody wyniosły ponad 84 mln zł, co oznacza wzrost o 26 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk netto wyniósł 4,4 mln zł.